Radni Pruszkowa podczas grudniowej sesji uchwalili budżet miasta na 2022 r. Miasto w przyszłym roku przeznaczy ponad 64 mln zł na inwestycje. Zabraknie jednak pieniędzy na zorganizowanie ogólnopolskiego konkursu architektonicznego na koncepcję placu miejskiego.

Dochody miasta wynosić będą 377 975 306 zł, z czego dochody bieżące to kwota 349 759 603 zł, a dochody majątkowe to 28 215 702 zł. Natomiast wydatki ustalono na kwotę 396 397 014 zł. Choć budżet, jak w przypadku innych samorządów, jest ostrożny, to nie brakuje w nim planowanych na przyszły rok inwestycji, na które przeznaczy się 64 429 572 zł. Budżet pozwala nam na rozpoczęcie kolejnego roku z zaplanowanymi inwestycjami, których efekty mają służyć naszym mieszkańcom i podnosić komfort ich życia. Przede wszystkim nie zostanie zachwiana ciągłość już rozpoczętych inwestycji. Mamy szereg zawartych umów, które z powodu pandemii koronawirusa nie zostały zrealizowane w obecnym roku budżetowym i są przeniesione do realizacji do 30 czerwca przyszłego roku. Po drugie, mamy budżet, który umożliwia nam rozpoczęcie planowanych już wcześniej inwestycji – mówi wiceprezydent Pruszkowa, Konrad Sipiera. – Mamy to wykonania wiele zadań. Nie chcę dokonywać ich gradacji. Dla mnie każda z inwestycji jest ważna, ponieważ realizujemy je z myślą o naszych mieszkańcach. Chcemy je wykonywać jak najszybciej. Mówiąc o większych inwestycjach możemy wymienić takie jak budowa przedszkola nr 8 przy ul. 3 Maja, kontynuacja budowy wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską, a także szereg inwestycji drogowych. Będzie także kontynuacja przebudowy zatoki autobusowej przy al. Wojska Polskiego wraz z modernizacją drogi oraz budowa zadaszenia i modernizacja boiska przy szkole nr 1.

Wśród inwestycji największą część, bo 30 804 049 zł, pochłaniać będą inwestycje drogowe. Planuje się modernizację ok. 30 ulic, a dodatkowo budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz parkingu typu „Parkuj i jedź” przy ulicach Pawiej i Sadowej. W przyszłym roku nastąpi również przebudowa basenu KAPRY. Duża kwota, bo 14 344 283 zł, przeznaczona zostanie na inwestycje w oświatę oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (9 417 881 zł).

Radni dość długo dyskutowali nad projektem budżetu i zgłosili kilka swoich poprawek. Przyjęto dwie z nich. Jedna, zgłoszona przez radnego Piotra Bąka, dotyczyła zmniejszenia o 2 mln zł kwoty na budowę ul. Przytorowej i rozdysponowanie tych środków na modernizację kliku mniejszych ulic. Radni zdecydowali również o nieprzeznaczaniu 300.000 zł na konkurs architektoniczny na koncepcję placu miejskiego, który miał być przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. – Dla mnie przykre jest to, że zamyka nam się możliwość realizacji dużego przedsięwzięcia, na niespotykaną wcześniej skalę, czyli konkursu architektonicznego na przygotowanie dokumentacji projektowej placu miejskiego. O tym się mówiło od wielu lat, a nikt nic nie zrobił i żadne decyzje nie zostały podjęte. A gdy jesteśmy o krok od uruchomienia procedur i wykonania ważnego kroku procedur i wykonania ważnego kroku radni je blokują, bo jak powiedział radny Chlewiński, nie jest uwzględniona strona społeczna. Tu są jasne wytyczne i regulacje związane z podmiotem zewnętrznym, jakim jest SARP. Niestety, jak zwykle polityka bierze górę i radni opozycyjni skutecznie ją realizują, blokując tak potrzebne inwestycje. Nie rokuje to dobrze na dobrą współpracę w przyszłym roku – mówi wiceprezydent i dodaje, że włodarze jeszcze do tematu będą wracać.

Po prawkach uchwałę budżetową na 2022 r. przyjęto 17 głosami za, przy 1 sprzeciwie i 4 głosach wstrzymujących się.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: