Na ostatniej, grudniowej sesji radni przyjęli budżet Pruszkowa na 2023 r. Z obserwacji ostatnich sesji wynika, że obrady przebiegały wyjątkowo spokojnie. Nie zabrakło jednak zmian w projekcie.

Dochody w budżecie zaplanowano w wysokości 392 806 288,79 zł. Wydatki określono zaś na kwotę 422 790 972,64 zł, z czego 347 261 937,87 zł to wydatki bieżące, a 75 529 034,77 zł przeznaczono na inwestycje. Deficyt budżetu wyniesie 29 984 683,85 zł.

Wśród inwestycji najważniejszymi pozycjami będą w tym roku inwestycje oświatowe, na które przeznaczono ponad 28 mln zł. Znajdziemy tu m. in. przebudowę Szkoły Podstawowej nr 3, czy przebudowę przedszkola nr 11 przy ul. Hubala. Kolejnym pod kątem wielkości jest dział Transport i łączność, gdzie najważniejszymi pozycjami są budowa wiaduktu nad torami PKP łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską, przebudowa ul. Groblowej, czy budowa ul. Nowoinżynierskiej, Elektrycznej czy Grunwaldzkiej. Ponad 16 mln przewidziano też na rozwój terenów zielonych.

Radni do projektu wprowadzili też swoje zmiany, które dotyczyły jednak głównie wydatków bieżących. W poprawkach przede wszystkim przesunęli 400 000 zł na uruchomienie w 2023 r. roweru miejskiego. Przesunęli również środki na remonty w szkołach i przedszkolach oraz badania psychologiczne dla dzieci. Dodatkowe środki zyskała też Książnica Pruszkowska i MSHM.

Budżet został przyjęty 13 głosami za, przy 6 wstrzymujących się.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: