Ostatnia, Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Pruszkowa, która odbyła się 14 grudnia 2022 r. na wniosek jednego z radnych, została przerwana i przeniesiona na 28 grudnia 2022 r. Problem w tym, że decyzje które miały być podjęte, miały głównie charakter techniczny związany z budżetem, których brak może sparaliżować pod koniec roku miasto.

Jak zaznaczają władze Pruszkowa, decyzja Rady była niezrozumiała i wzbudziła sprzeciw Prezydenta Miasta Pruszkowa Pawła Makucha, który zwrócił się o zmianę proponowanego terminu na 20 lub 21 grudnia. Prośba ta nie została przyjęta. Brak decyzji, może skutkować paraliżem działania pruszkowskich placówek oświatowych. Nie mogą być wypłacone też dodatki węglowe i zasiłki celowe, dla rodzin najbardziej potrzebujących.

Można zrozumieć zastrzeżenia radnych co do przedstawianych dokumentów. Trudno jest jednak zrozumieć niechęć, do przeniesienia obrad na wcześniejszą datę, tak by pieniądze i wsparcie dla części mieszkańców mogły dotrzeć przed świętami, bez paraliżowania działań urzędu.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: