20 listopada br. Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch podpisał umowę o dofinansowanie w wysokości 12 284 512,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa dróg gminnych: ul. Grunwaldzkiej i ul. Podmiejskiej w Pruszkowie”.

Budowa ul. Grunwaldzkiej i ul. Podmiejskiej to bardzo ważne zadanie, które realizujemy z myślą o rozwoju infrastruktury i zapewnieniu jak najlepszych warunków do ruchu na terenie Pruszkowa. Realizacja inwestycji jest istotnym elementem całego układu drogowego powstającego wokół budowanego wiaduktu w ciągu ul. Grunwaldzkiej – powiedział Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch.

Ul. Grunwaldzka jest drogą dojazdową do nowopowstającego na granicy Pruszkowa i Piastowa wiaduktu nad torami kolejowymi. Zakres robót obejmuje: rozebranie istniejącej jezdni i wykonanie nowej wraz z warstwami podbudowy, wykonanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, nowego systemu odwodnienia drogi, oświetlenia drogi, sygnalizacji świetlnej, kanału teletechnicznego, przebudowę sieci teletechnicznej oraz kolidujących przyłączy uzbrojenia podziemnego.

Środki w wysokości 12 284 512,00 zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: