Władze gminy Żabia Wola zwróciły się do Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie pomiarów hałasu po zakończeniu modernizacji drogi.

Wojewoda Mazowiecki w Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Radziejowice – Przeszkoda zobowiązał Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w ramach, której będą dokonywane ponowne pomiary hałasu.

Analiza miała zostać wykonana po 12 miesiącach od dnia oddania drogi do użytkowania, a następnie przedłożona w ciągu 18 miesięcy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Żabia Wola wystąpił do GDDKiA o/Warszawa z prośbą o udzielenie informacji na temat zaawansowania prac związanych z powyższą analizą.

Gdy analiza będzie gotowa, przedstawimy ją na naszych stronach.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: