4 lutego 2020 r. w Domu Kultury w Żabiej Woli odbyło się uroczyste spotkanie, na którym Sołtysom wręczone zostały symboliczne czeki, potwierdzające wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym Sołectwom w ramach funduszu sołeckiego, który został w tym roku po raz pierwszy wyodrębniony w budżecie Gminy Żabia Wola.

Spotkanie było także okazją do podsumowania złożonych wniosków, przedstawienia pracowników zajmujących się ich realizacją oraz uzgodnienia terminów indywidualnych konsultacji w sprawie funduszu sołeckiego. Omówione zostały na nim również inne sprawy sołeckie i bieżące zagadnienia społeczne.

Łączna kwota środków przeznaczonych w budżecie Gminy Żabia Wola na realizację zadań publicznych w ramach funduszu sołeckiego wynosi 788.360,13 zł. Środki finansowe zabezpieczone na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia Mieszkańców Gminy, wydatkowane zostaną zgodnie z decyzją Zebrań Wiejskich, podczas których Mieszkańcy podejmowali decyzje o sposobie rozdysponowania funduszy sołeckich na 2020 rok.

W tym roku nasze Sołectwa przeznaczą środki z funduszu sołeckiego m.in. na poprawę infrastruktury drogowej i oświetleniowej, bieżące utrzymanie dróg i poboczy, zakup i montaż wiat przystankowych, szkolenia, organizację imprez plenerowych, a także dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: