Wojewoda mazowiecki zatwierdził projekt budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę stacji kolejowej w Żyrardowie. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróży na trasie Warszawa – Łódź. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Planowana inwestycja przyczyni się do rozwoju lokalnego transportu kolejowego, pozwalając na szybszą i bezpieczniejszą podróż między Warszawą a Łodzią. Będzie mieć także duży wpływ na komfort podróży w całej Polsce, jako że jest to jedna z najbardziej obciążonych linii w kraju. Przebudowywana linia kolejowa stanowi część korytarza transportowego prowadzącego z Gdyni, przez Warszawę, Katowice i Ostrawę do Wiednia.

W projekcie budowlanym zastosowano rozwiązania techniczne chroniące środowisko przed oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia. Zaprojektowano m.in. przepompownię wód deszczowych, system odwodnienia przejść podziemnych i peronów, ekrany akustyczne, a także umocnienie skarp. Dzięki planowanym robotom infrastruktura kolejowa dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wojewoda mazowiecki zobowiązał inwestora, a więc PKP PLK, do monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: