Bajkowe nazwy ulic w Domaniewie i Domaniewku

Mieszkańcy Domaniewa i Domaniewka zdecydowali, że nazwy ulic w ich miejscowościach będą związane z bajkami i baśniami. Od 27 marca wejdą w życie pierwsze uchwały w tej sprawie.

Gmina Brwinów, chcąc uporządkować kwestie adresów nieruchomości, przeprowadziła głosowanie wśród mieszkańców Domaniewa i Domaniewka na nazwy ulic. Wybrali oni te związane z bajkami i baśniami. Rada Miejska przyjęła stosowne uchwały na sesji 19 grudnia 2019 r., a następnie zostały one ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejdą w życie z dniem 27 marca 2020 r.

Nowe ulice w Domaniewie i Domaniewku to: Plastusia, Złotej Rybki, Muminków, Pięknej i Bestii, Warsa i Sawy, Małego Księcia, Zaczarowana, Królowej śniegu, Smocza, Rusałki, Dzikich Łabędzi, Baśniowa, Magiczna, Wróżki, Jasia i Małgosi.

Każdy mieszkaniec otrzyma zawiadomienie o zmianie adresu, na podstawie którego będzie mógł zmienić swoje dane w bankach i innych instytucjach. Gmina Brwinów wprowadzi zmiany w ewidencji ludności oraz ewidencji dróg oraz przekaże do Powiatu Pruszkowskiego prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.

Nadanie nazw ulic i nowych numerów porządkowych ureguluje kwestie adresowe w całym sołectwie, a nazwy ulic ułatwią orientację w terenie i identyfi­kację miejsc m.in. różnym służbom. O nazwach kolejnych dróg także będzie decydować Rada Miejska w drodze uchwał, jednak w przypadku dróg prywatnych nadanie nazwy będzie się odbywać na pisemny wniosek podpisany przez wszystkich współwłaścicieli drogi.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: