Projekt podziału Gminy Baranów na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Projekt ten został zaakceptowany przez radnych na komisji i prawdopodobnie nie ulegnie już dużym zmianom.

Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Baranów. Liczbą mieszkańców braną pod uwagę w przygotowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była suma wyborców ujętych w rejestrze wyborców z urzędu, wyborców wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie. Na dzień 30 czerwca 2012 r. liczba mieszkańców w gminie Baranów ustalona według powyższych zasad wynosiła 4982 osób. Otrzymana liczba przedstawicielstwa wynosi: 4982 : 15 = 332,13 osób.

Jednocześnie razem z projektem podziału gminy na jednomandatowe okręgi wyborcze proponowane są zmiany w podziale na stałe obwody do głosowania. Intencją uchwałodawcy jest zorganizowanie jak najefektywniejszego podziału gminy na stałe obwody głosowania, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

  • obciążenia zadaniami funkcjonujących komisji wyborczych,
  • liczby osób uprawnionych do głosowania w każdym z obwodów,
  • warunków lokalowych siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Proponowany podział Gminy Baranów na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 – 2018.

Numery, granice oraz liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych
Nr okręgu wyborczego
Granice
Okręgu Wyborczego
Liczba wybieranych radnych
1.
Kopiska
1
2.

Holendry Baranowskie (A i B)

1
3.
Drybus
1
4.
Baranów
1
5.
Stanisławów-Osiny-Basin
1
6.
Cegłów-Murowaniec-Gole
1
7.
Karolina-Bronisławów
1
8.
Żaby
1
9.

Boża Wola ul. 1-go Maja, Błońska, Dworcowa, Irysowa, Jaśminowa, Kolejowa, Owocowa, Pałacowa, Różana, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Strażacka, Szkolna, Tulipanowa

1
10.

Boża Wola ul. Brzozowa, Cicha, Krótka, Lipowa, Mokra, Ogrodowa, Parkowa, Pieczarkowa, Stokrotek, Świerkowa, Wiśniowa

1
11.
Buszyce-Strumiany
1
12.

Wyczółki-Nowa Pułapina-Stara Pułapina

1
13.
Regów-Gongolina
1
14.
Kaski
1
15.
Kaski Budki
1
 
 
 Obwody głosowania, ich numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych
 
Nr obwodu
 Granice
Okręgu Wyborczego
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
 
1
Kopiska
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w BARANOWIE
Ul. Armii Krajowej 49
 

Holendry Baranowskie (A i B)

Drybus
 
2
Baranów
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w BARANOWIE
Ul. Armii Krajowej 49
Stanisławów-Osiny-Basin
 
3
Cegłów-Murowaniec-Gole
 
GMINNE PRZEDSZKOLE w CEGŁOWIE
Cegłów 22B
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
Karolina-Bronisławów
Żaby
 
4

Boża Wola ul. 1-go Maja, Błońska, Dworcowa, Irysowa, Jaśminowa, Kolejowa, Owocowa, Pałacowa, Różana, Sadowa, Słoneczna, Spokojna, Strażacka, Szkolna, Tulipanowa

 Zespół Szkół w Bożej Woli
ul. 1-Maja 13
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)

Boża Wola ul. Brzozowa, Cicha, Krótka, Lipowa, Mokra, Ogrodowa, Parkowa, Pieczarkowa, Stokrotek, Świerkowa, Wiśniowa

 
5
Buszyce-Strumiany
GMINNA BIBLIOTEKA
filia w Kaskach ul. Królewska 44
(lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Wyczółki-Nowa Pułapina-Stara Pułapina
Regów-Gongolina
 
6
Kaski
GMINNA BIBLIOTEKA
filia w Kaskach ul. Królewska 44
(lokal przystosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
Kaski Budki
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: