Nowy podział na okręgi i obwody wyborcze w Jaktorowie

29 października przyjęto w Jaktorowie nowy podział na okręgi i obwody wyborcze

Zgodnie z art. 419 § 1 w/w ustawy w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego.

Art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców.

Art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) zobowiązuje wszystkie Rady Gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy w terminie piętnastu miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tzn. do 30 października 2012r.

Gmina Jaktorów na koniec III kwartału 2012r. liczyła 10.977 mieszkańców zatem liczba radnych pozostaje niezmieniona tj. 15.

W myśl art. 419 § 2 ustawy – Kodeks Wyborczy podział gminy na okręgi wyborcze ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa. W Gminie Jaktorów norma przedstawicielstwa wynosi 731,8 mieszkańców na 1 mandat.

Z uwagi na fakt, że większość sołectw nie posiada odpowiedniej liczby mieszkańców – odpowiadającej normie przedstawicielstwa – dla utworzenia okręgów wyborczych wystąpiła konieczność połączenia sąsiadujących ze sobą sołectw a także podziału 4-ch dużych sołectw stanowiących dotychczas okręgi wielomandatowe.

W jednym przypadku do części podzielonego sołectwa JAKTORÓW B zachodzi konieczność dołączenia niewielkiego sołectwa CHYLICZKI położonego na północno-wschodnim krańcu gminy, sąsiadującym z sołectwem JAKTORÓW B.

W przedstawionym projekcie podziału Gminy Jaktorów na okręgi wyborcze nie naruszono reguły zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

Dołączona do uzasadnienia tabela obrazuje proponowany podział mandatów wynikający z wyliczonej normy przedstawicielstwa.

Nr
Okręgu
GRANICE OKRĘGU
Liczba mandatów
 wynikająca z normy
 przedstawicielstwa
Liczba
radnych
wybieranych
w okręgu
 
1.
CZĘŚĆ SOŁECTWA JAKTORÓW B i SOŁECTWO CHYLICZKI obejmujące:
część wsi Chylice

ulice: Alpejska, Cicha, Grabiańskiego, Grunwaldzka, Kazimierza Górskiego, Kazimierza Wielkiego, Kukuczki, Lazurowa, Słoneczna, Stanisławskiego, Szwajcarska, Warszawska (nr 101, nr 103),

Władysława Jagiełły, Włoska, Wojska Polskiego (nr parzyste:

od nr 98, nr nieparzyste: od nr 101)

część wsi Chylice-Kolonia

ulice: Jerzego Kukuczki, Warszawska (nr parzyste: od nr 18,

nr nieparzyste: od nr 17 do nr 99), Zamkowa

wieś Chyliczki
 
 
0,95
 
 
1
 
2.
CZĘŚĆ SOŁECTWA JAKTORÓW B obejmująca:
część wsi Chylice

ulice: Chełmońskiego (od nr 75 do nr 121A), Gdyńska, Gierymskiego, Księdza Skorupki, Ogrodowa, Polskiego Związku Ludowego, Wojtkiewicza, Wyspiańskiego

część wsi Chylice-Kolonia

ulice: Cicha, Gdyńska, Gierymskiego, Książęca, Księdza Skorupki, Ogrodowa, Polskiego Związku Ludowego, Wyspiańskiego  

 
 
1,03
 
 
1
 
3.

CZĘŚĆ SOŁECTWA JAKTORÓW B  obejmująca:

część wsi Chylice-Kolonia

ulice: Chełmońskiego (nr nieparzyste: od nr 1 do nr 73), Wojska Polskiego (nr parzyste: od nr 4 do nr 90, nr nieparzyste: od nr 1 do nr 93)

część wsi Jaktorów

ulice: Anusi, Bohuna, Chełmońskiego (nr parzyste: od nr 2 do nr 78), Chmielowskiego, Fabryczna, Heleny, Ketlinga, Kmicica, Oleńki, Powstańców, Skrzetuskiego, Warszawska (od nr 1 do nr 10), Wołodyjowskiego, Zagłoby

 
 
0,98
 
 
1
 
4.

CZĘŚĆ SOŁECTWA JAKTORÓW A obejmująca:

część wsi Chylice

ulice: Leśmiana, Parkowa

część wsi Chylice-Kolonia

ulice: 1 Maja, 3 Maja, Akacjowa, Andersena, Górnośląska, Kolejowa, Konopnickiej, Leśmiana, Mickiewicza, Miodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Pomorska (nr parzyste), Poznańska, Słowackiego, Stefanii Cygańskiej, Wybickiego

wieś Grabnik
 
 
1,09
 
 
1
 
5.

CZĘŚĆ SOŁECTWA JAKTORÓW A obejmująca:

część wsi Jaktorów

ulice: Błotna, Generała Skokowskiego (nr parzyste), Jazdy Polskiej, Kawalerii Polskiej, Kolejowa, Łąkowa, Ostatniego Tura,

Pomorska (nr nieparzyste), Traugutta, Ułanów

 
 
1,07
 
 
1
 
6.
SOŁECTWO BUDY-GRZYBEK
wieś Budy-Grzybek
1,45
 1
 
7
SOŁECTWO JAKTORÓW-KOLONIA
wieś Jaktorów-Kolonia
1,1
 
1
 
8.
SOŁECTWO BUDY MICHAŁOWSKIE
wieś Budy Michałowskie
SOŁECTWO STARE BUDY B
wieś Stare Budy

od nr 134 do nr 195 oraz ulice: Brzozowa, Chopina, Moniuszki, Kościuszki (nr nieparzyste), Racławicka, Radziejowicka, Sygietyńskiego, Żyrardowska (nr nieparzyste)

 
 
 
0,71
 
 
1
 
9.
 
SOŁECTWO BUDY ZOSINE
wieś Budy Zosine
 
SOŁECTWO STARE BUDY A
wieś Stare Budy

od nr 1 do nr 99A oraz ulice: Kościuszki (nr parzyste), Kwiatowa, Szymanowskiego, Wąska, Wieniawskiego, Zielona,

Żyrardowska (nr parzyste)

 
 
 
0,98
 
 
1
 
10.
 
SOŁECTWO BIEGANÓW
wieś Bieganów
wieś Mariampol
 
 
 
0,92
 
 
1
 
11.
 

CZĘŚĆ SOŁECTWA SADE BUDY obejmująca:

część wsi Sade Budy

ulice: Akacjowa, Cicha, Dębowa, Długa (od nr 1 do nr 44A i nr 46),   Generała Andersa, Generała Bema (nr nieparzyste od nr 19),

Generała Bema (nr parzyste od nr 26), Husarii, Kolejowa, Konwaliowa, Kościuszki (nr nieparzyste od nr 1 do nr 17), Kościuszki (nr parzyste od nr 2 do nr 20), Krotka, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, Pruszkowska, Racławicka, Sadowa, Tuwima, Ułańska, Warszawska, Wiedeńska, Wiśniowa, Władysława Jagiełły, Wydmowa

 
 
1
 
 
1
 
12.

CZĘŚĆ SOŁECTWA SADE BUDY obejmująca:

część wsi Sade Budy

ulice: Baśniowa, Broniewskiego, Bronisława Czecha, Brzozowa, Chełmońskiego, Długa (nr nieparzyste od nr 45), Długa (nr parzyste

od nr 48), Działkowa, Generała Bema (nr nieparzyste od nr 1 do nr 17), Generała Bema (nr parzyste od nr 2 do nr 24), Jana III Sobieskiego, Kościuszki (nr nieparzyste od nr 17A), Kościuszki (nr parzyste od nr 22), Królowej Marysieńki, Leśna, Majora Hubala, Orzeszkowej, Parkingowa, Partyzantów, Powstańców, Pułaskiego, Rycerska, Sosnowa, Witkiewicza, Wrzosowa, Wyspiańskiego, Zacisze

 
 
1,04
 
 
1
 
13.
SOŁECTWO GRĄDY
wieś Grądy
 
SOŁECTWO HENRYSZEW
wieś Henryszew 
 
 
0,77
 
 
1
 
14.

CZĘŚĆ SOŁECTWA MIĘDZYBORÓW obejmująca:

część wsi Międzyborów

ulice: 1 Maja, 22 Lipca, Armii Ludowej, Bohaterów, Czecha, Dąbrowskiego, Jagiellońska, Kosynierów, Leśna, Niepodległości, Okrężna (nr nieparzyste od nr 1 do nr 15B), Okrężna (nr parzyste od nr 2 do nr 12), Piastowska, Poniatowskiego, Powstańców, Sikorskiego, Słoneczna, Sportowców, Świerczewskiego, Topolowa, Waryńskiego, Wojska Polskiego,

Żwirki i Wigury
 
 
0,88
 
 
1
 
15.

CZĘŚĆ SOŁECTWA MIĘDZYBORÓW obejmująca:

część wsi Międzyborów

ulice: Armii Krajowej, Borówkowa, Chełmońskiego, Chopina, Elsnera, Golczyka, Heweliusza, Jagodowa, Konwaliowa, Kopernika, Kościuszki, Maklakiewicza, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Ogińskiego, Okrężna (nr nieparzyste od nr 17), Okrężna (nr parzyste od nr 14), Orzeszkowej, Paderewskiego, Parkingowa, Partyzantów, Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Staszica, Sygietyńskiego, Wieniawskiego

 
 
1,04
 
 
1
 

Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.

Projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W proponowanym podziale gminy na obwody głosowania kierowano się zasadą określoną w art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, że wielkość obwodu głosowania winna mieścić się w granicach 500 – 3.000 mieszkańców. Przyjęto jednocześnie zasadę, że obwód głosowania obejmuje swoimi granicami całe okręgi wyborcze.

W skład stałego obwodu głosowania wchodzą maksymalnie 3 okręgi wyborcze co zapewnia, że obwodowa komisja wyborcza będzie mogła wywiązać się z ciążących na niej obowiązków. Nie zachodzi też potrzeba tworzenia nowych obwodów głosowania.

Relacje między obwodami głosowania a okręgami wyborczymi w wyborach do rady gminy przedstawia poniższa tabela.

 

Nr obwodu

GRANICE OBWODU

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Liczba mieszkańców

Nr
okręgu
1
BUDY-GRZYBEK,    JAKTORÓW-KOLONIA
OSP w Jaktorowie
ul. Warszawska 2
1.860
6,
7
2

GRĄDY,    HENRYSZEW,    MIĘDZYBORÓW

Gimnazjum                w Międzyborowie
ul. Staszica 5
1.964
13,
14,
15
3
BUDY ZOSINE,

STARE BUDY (bez ulic) od nr 1 do nr 99A oraz ulice: Kościuszki (nr parzyste), Kwiatowa, Szymanowskiego, Wąska, Wieniawskiego, Zielona, Żyrardowska                          (nr parzyste)

Budy Zosine
Nr 109
(była szkoła)
714
9
4
BUDY MICHAŁOWSKIE,

STARE BUDY (bez ulic) od nr 134 oraz ulice: Brzozowa, Chopina, Kościuszki (nr nieparzyste), Moniuszki, Racławicka, Radziejowicka, Sygietyńskiego, Żyrardowska (nr nieparzyste)

Budy Michałowskie
Nr 77 (była szkoła)
523
8
5
CHYLICZKI

CHYLICE ulice: Alpejska, Chełmońskiego, Cicha, Gdyńska, Gierymskiego, Grabiańskiego, Kazimierza Górskiego, Kazimierza Wielkiego, Księdza Skorupki, Kukuczki, Lazurowa, Ogrodowa, Polskiego Związku Ludowego, Słoneczna, Stanisławskiego, Szwajcarska, Warszawska, Władysława Jagiełły, Włoska, Wojska Polskiego, Wojtkiewicza, Wyspiańskiego

CHYLICE-KOLONIA ulice: Chełmońskiego, Cicha, Gdyńska, Gierymskiego, Książęca, Księdza Skorupki, Kukuczki, Ogrodowa, Polskiego Związku Ludowego, Warszawska, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zamkowa

JAKTORÓW ulice: Anusi, Bohuna, Chełmońskiego, Chmielowskiego, Fabryczna, Heleny, Ketlinga, Kmicica, Oleńki, Powstańców, Skrzetuskiego, Warszawska, Wołodyjowskiego, Zagłoby

Szkoła Podstawowa
w Jaktorowie
ul. Warszawska 88
2.164
1,
2,
3
6

BIEGANÓW,    MARIAMPOL,    SADE BUDY

Sala Gimnastyczna
przy Szkole Podstawowej
w Międzyborowie
ul. Staszica 5
2.167
10,
11,
12
7
CHYLICE ulice: Leśmiana, Parkowa

CHYLICE-KOLONIA ulice: 1 Maja, 3 Maja, Akacjowa, Andersena, Cygańskiej, Górnośląska, Kolejowa, Konopnickiej, Leśmiana, Mickiewicza, Miodowa, Orzeszkowej, Parkowa, Pomorska, Poznańska, Słowackiego, Wybickiego

GRABNIK

JAKTORÓW ulice: Błotna, Generała Skokowskiego, Jazdy Polskiej, Kawalerii Polskiej, Kolejowa, Łąkowa, Ostatniego Tura, Pomorska, Traugutta, Ułanów

Gimnazjum
w Jaktorowie
ul. Chełmońskiego 4
1.585
4,
5
 

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: