Podział na okręgi jedomandatowe w Milanówku (Aktualizacja 2012-09-26)

Projekt przewiduje podział Milanówka na 15 okręgów jednomandatowych. Projekt został zamieszczony w BIP jako jeden z nielicznych w naszym powiecie. Dyskutowany był na Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka w dniu 17 września 2012 r. Radni mieli do projektu kila zastrzeżeń i granice niektórych okręgów mogą ulec zmianie.

Projekt podziału na jednomandatowe okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Kodeks wyborczy, a obowiązek jego opracowania wynika wprost z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Zasady nowego podziału określone zostały w art. 418 i 419 Kodeksu wyborczego. Zgodnie z art. 418 § 1 w każdym okręgu, tworzonym dla wyboru rady w gminie wybiera się 1 radnego. Burmistrz przygotowując dla Rady Miasta projekt uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalił normę przedstawicielstwa na jeden mandat, która wynosi 1055,33. Norma obliczona została przez podzielenie liczby mieszkańców gminy (15 830 na dzień 30.06.2012 r.) przez liczbę radnych (15 mandatów). Zachowana została wymagana ustawowo jednolita norma przedstawicielska, odtępstwa od normy mogą zgodnie z ustawą wynosić  od 0,5000 do 1,4995. W projekcie uchwały wykorzystano dane z końca II kwartału br. tj. z 30.06.2012 r.

AKTUALIZACJA: W porównaniu z prezentowanym projektem, radni przyjęli uchwałę z nieznacznie zmienionymi granicami okręgów 1, 2, 14 i 15. Zmiany zostały naniesione na dane poniżej.

Liczbę mieszkańców w poszczególnych okręgach przedstawia poniższe zestawienie:

 

Numer okręgu
Liczba mieszkańców
Norma
przedstawicielstwa i
współczynnik normy
mandatowej
1 884 884:1055,33=0,84
2
992
992:1055,33=0,94
3
1156
1156:1055,33=1,10
4
988
988:1055,33=0,94
5
818
818:1055,33=0,78
6
990
990:1055,33=0,94
7
1027
1027:1055,33=0,97
8
1138
1138:1055,33=1,08
9
944
944:1055,33=0,89
10
1195
1195:1055,33=1,13
11
1261
1261:1055,33=1,19
12
1160
1160:1055,33=1,10
13
1189
1189:1055,33=1,13
14
1143
1263:1055,33=1,08
15
945
825:1055,33=0,90

Granice okręgów wyborczych prezentujemy w tabeli poniżej oraz na mapie:

 

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgów wyborczych

Liczba radnych wybieranych w danym okręgu

1

Granice okręgu stanowią:

Północna granica miasta Milanówka, ulica T. Kościuszki (numery nieparzyste 67-91 oraz numery parzyste 70-116) do ulicy Podgórnej, ulica F. Żwirki oraz ulica Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgu.

1
2
Granice okręgu stanowią:

Ulica F. Żwirki nie wchodząca w skład okręgu, ulica Podgórna (numery parzyste 14-76 oraz numery nieparzyste 9-33) od ulicy T. Kościuszki do ulicy Piasta, ulica Piasta nie wchodząca w skład okręgu do ulicy Dworcowej nie wchodzącej w skład okręgu, ulica Krakowska (numery nieparzyste 11-11z) do ulicy T. Kościuszki, ulica T. Kościuszki do ulicy Z. Krasińskiego, ulica Z. Krasińskiego (numery parzyste 20-34 oraz nieparzyste 43-71) do ulicy Wojska Polskiego oraz ulica Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgu.
1
3
Granice okręgu stanowią:

Północno – wschodnia granica miasta Milanówka, ul. Owocowa, ul. Podgórna nie wchodząca w skład okręgu oraz ul. T. Kościuszki nie wchodząca w skład okręgu.

1
4
Granice okręgu stanowią:

Wschodnia granica miasta Milanówka, ul. Krakowska (numery parzyste 2-10z) do ul. Dworcowej, ul. Dworcowa, ul. Piasta (numery nieparzyste 1-21z oraz numery parzyste 2-16z) oraz ul. Owocowa nie wchodząca w skład okręgu.

1
5
Granice okręgu stanowią:

Zachodnia granica miasta Milanówka, ul. Wojska Polskiego (numery nieparzyste 37-121 oraz numery parzyste 42-134) do ul. Św. U. Ledóchowskiej oraz ul. Św. U. Ledóchowskiej.

1
6
Granice okręgu stanowią:

Południowo - zachodnia granica miasta Milanówka, ul. Św. U. Ledóchowskiej nie wchodząca w skład okręgu, ul. Wojska Polskiego (numery parzyste 2-30 c oraz numery nieparzyste 1-35).

1
7
Granice okręgu stanowią:

Ul. Z. Krasińskiego nie wchodząca do składu okręgu do ul. Kościuszki, ul. Kościuszki nie wchodząca w skład okręgu, ul. Krakowska (numery 12-25z), ul. Plantowa do granicy miasta Milanówka oraz ul. Wojska Polskiego nie wchodząca w skład okręgu.

1
8
Granice okręgu stanowią:

Ul. Warszawska (numery nieparzyste 3-37a) od ul. Piłsudskiego do ul. Podwiejskiej, ul. Podwiejska nie wchodząca w skład okręgu, ul. Długa nie wchodząca w skład okręgu, ul. Królewska nie wchodząca w skład okręgu oraz ul. Piłsudskiego nie wchodząca w skład okręgu.

1
9
Granice okręgu stanowią:

Północna granica miasta Milanówka od ul. Podwiejskiej wzdłuż torów PKP, wschodnia granica miasta Milanówka, ul. Brwinowska (numery 2b-2d) do ul. Królewskiej, ul. Królewska nie wchodząca w skład okręgu, oraz ul. Długa.

1
10
Granice okręgu stanowią:

Południowo – zachodnia granica miasta Milanówka do ul. Warszawskiej, ul. Warszawska (numery 38-58) do ul. Piłsudskiego, ul. P. Skargi do południowo – zachodniej granicy miasta Milanówka.

1
11
Granice okręgu stanowią:

Południowo – zachodnia granica miasta Milanówka, ulica P. Skargi nie wchodząca w skład okręgu, ulica Piłsudskiego, ulica Królewska nie wchodząca w skład okręgu z wyłączeniem bloku przy ulicy Piłsudskiego 5 oraz Okólnej 7 do południowo – zachodniej granicy miasta Milanówka.

1
12
Granice okręgu stanowią:

Ulica Królewska (numery parzyste 70-114 oraz numery nieparzyste 61a- 123a) od ulicy Nowowiejskiej do ulicy Grudowskiej, ulica Grudowska nie wchodząca w skład okręgu, ulica Urocza, ulica Cicha (numery parzyste 2a- 28 oraz numery nieparzyste 1-27a), ulica Wiatraczna nie wchodząca w skład okręgu, ulica Podkowiańska, ulica Kazimierzowska nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Nowowiejska nie wchodząca w skład okręgu.

1
13
Granice okręgu stanowią:

Ulica Królewska (numery parzyste 4-68a oraz numery nieparzyste 3-61) od ulicy Grudowskiej do wschodniej granicy miasta Milanówka, wschodnia granica miasta Milanówka do ulicy Wiatracznej, ulica Wiatraczna, ulica Cicha nie wchodząca w skład okręgu, ulica Urocza nie wchodząca w skład okręgu oraz ulica Grudowska (numery parzyste 34-96 oraz numery nieparzyste 21-101) do ulicy Królewskiej.

1
14
Granice okręgu stanowią:

Południowo-zachodnia granica miasta Milanówka do ulicy Królewskiej, ulica Królewska (numery parzyste 118-146 oraz numery nieparzyste 125-127) do ulicy Nowowiejskiej wraz z blokiem przy ulicy Okólnej 7 oraz Piłsudskiego 5, ulica St. Okrzei nie wchodząca w skład okręgu oraz południowa granica miasta.
1
15
Granice okręgu stanowią:

Ulica St. Okrzei, ulica Nowowiejska od ulicy Królewskiej, ulica Kazimierzowska do wschodniej granicy miasta Milanówka, wschodnia oraz południowa granica miasta.
1

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: