Do 15 sierpnia 2022 r. w różnych punktach parku miejskiego w Brwinowie prezentowane są plansze wystawy „Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę”. Jest to kanwa gry miejskiej, w której może wziąć udział każdy odwiedzający w tym czasie park i ogród botaniczny.

Organizatorem gry jest Urząd Gminy Brwinów. Karta gry z mapką rozmieszczenia plansz w przestrzeni parku oraz zadaniami, które mają wykonać uczestnicy, dostępna jest od 30 lipca 2022 r. – w wersji papierowej można otrzymać ją u pracownika ochrony w ogrodzie botanicznym w Brwinowie, gdzie zaczyna się gra. Można ją też samodzielnie pobrać z ze strony brwinow.pl/6669.

Warto przejść całą trasę według kolejności plansz, które układają się w chronologiczną opowieść o tle historycznym Powstania Warszawskiego, przedstawiają najważniejsze wydarzenia i fakty związane z jego przebiegiem, a także zwracają uwagę na znaczenie pamięci o Powstaniu. Zadaniem uczestników gry będzie znalezienie odpowiedzi na poszczególne pytania z karty gry, rozwiązanie krzyżówki i dokonanie obliczeń matematycznych, których wynik będzie nieprzypadkową liczbą. Gra została pomyślana w formie spaceru po parku, na który można się wybrać w dowolnym czasie od 30 lipca do 15 sierpnia 2022 r. Chętni, którzy chcą zdobyć nagrody niespodzianki, mają czas do 22 sierpnia 2022 r. do godz. 17, aby dostarczyć do Urzędu Gminy Brwinów poprawnie wypełnioną kartę gry.

KARTA GRY [PDF]

REGULAMIN [PDF]

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: