Ostatnio na swoim profilu Facebook, Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński pytał dość retorycznie mieszkańców, co sądzą o wyglądzie brwinowskiego tunelu. My zaś pytamy, jak wygląda szansa na jego remont?

Brwinowski tunel ma blisko 70 lat i właściwie od początku nie przeszedł generalnego remontu. Przez lata jest dla mieszkańców naszych okolic powodem do drwin i symbolem nieudolności władz. Nic w tym dziwnego, gdyż przez lata był on zalewany przy nawet najmniejszym deszczu, a problem ten wydawał się nie do rozwiązania. Jak twierdzi Burmistrz Brwinowa, powody tego były dwa: – Przez ponad 50 lat funkcjonowania przepompowni przy tunelu nikt nigdy nie czyścił zbiornika retencyjnego, dodatkowo obsługująca tunel przepompownia była w owym czasie wyposażona w jedną pompę o stosunkowo niewielkiej wydajności, ale niestety, pozbawioną jakiejkolwiek automatyki załączania. W efekcie wypłycony zbiornik retencyjny przepompowni szybko się zapełniał, pompa sama się nie załączała i na jezdni w tunelu pojawiała się woda. Warto wspomnieć, że przepompownią zawiadywała w owym czasie spółka państwowa PKP PLK S.A. i jak tunel zalewało wysyłano pracownika z Odolan, żeby wcisnął guzik i załączył pompę.

Poprawa funkcjonowania tunelu była jednym z pierwszych zadań Burmistrza Arkadiusza Kosińskiego. W efekcie prowadzonych negocjacji, gmina w 2011 r. przejęła przepompownie i przeprowadziła niezbędne prace. Od tego czasu tunel został zalany jedynie 7 razy.

Niestety, przez ostatnie lata stan tunelu znacznie się pogorszył i konieczny jest jego gruntowny remont. Problemem jest tu stan prawny tunelu. Na szczęście w 2020 r. podpisane zostało porozumienie między Gminą Brwinów, a Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich (który jest zarządcą drogi idącej w tunelu).  Gmina Brwinów zobowiązała się sfinansować dokumentację projektową modernizacji tunelu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zezwoleń, zgłoszeń i decyzji, a MZDW zobowiązał się sfinansować prace budowlane.

Władze Brwinowa chcą rozwiązać problem tunelu kompleksowo. W ich ocenie niezbędne prace powinny obejmować:

  • przebudowę jezdni oraz opasek drogi wojewódzkiej na całym odcinku od Ronda Wacława Kowalskiego do wysokości północno-wschodniego narożnika posesji ul. Rynek 4,
  • przebudowę odwodnienia jezdni wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej do przepompowni,
  • remont elewacji muru oporowego wraz z uszczelnieniem dylatacji obiektu na całym odcinku muru oporowego po zachodniej oraz wschodniej stronie jezdni drogi wojewódzkiej,
  • przebudowę czterech odcinków barier ochronnych zlokalizowanych na murze oporowym po zachodniej stronie jezdni drogi wojewódzkiej (kolorystyka i styl barier powinna nawiązywać do barier wykonanych w 2019 roku wzdłuż chodnika po wschodniej stronie jezdni drogi wojewódzkiej),
  • odwodnienie nawierzchni drogi manewrowej zlokalizowanej na odcinku od posesji ul. Rynek 1 do torów kolejowych, z włączeniem odpływu wody do studzienki kanalizacji deszczowej usytuowanej przy bramie wejściowej do Parku Miejskiego w Brwinowie (przy posesji ul. Rynek 2) wraz z ewentualnym remontem (korektą wysokościową) istniejącej nawierzchni,
  • wykonanie odwodnienia za pomocą drenażu skarpy terenu zlokalizowanego bezpośrednio za murem oporowym po zachodniej stronie jezdni drogi wojewódzkiej na odcinku od południowego wiaduktu linii kolejowej do przejścia dla pieszych przy rondzie Wacława Kowalskiego, z włączeniem odpływu wody z rury drenarskiej do przepompowni,
  • wykonanie projektu odwodnienia istniejącego parkingu „Parkuj i jedź” przy ul. Grodziskiej, polegającego na przechwyceniu nadmiaru wody ze studni chłonnych zlokalizowanych w sąsiedztwie parkingu od strony drogi wojewódzkiej do przepompowni,
  • przebudowę schodów przy przejściu dla pieszych w rejonie posesji ul. Rynek 2 wraz z zaprojektowaniem pochylni dla osób z niepełnosprawnościami, osób z wózkami dziecięcymi oraz dla rowerzystów,
  • projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający możliwość prowadzenia ruchu rowerowego po jezdni drogi wojewódzkiej nr 720 z uwzględnieniem oznakowani A-24 wraz z tabliczką „odstęp między pojazdami a rowerzystą” - o ile organ zarządzający ruchem wyrazi zgodę na wprowadzenie takiego oznakowania,
  • projekt sygnalizacji świetlnej informującej kierowców o nieprzejezdności tunelu z powodu zalania lub kolizji drogowej (sygnalizatory mają być usytuowane przed tunelem w rejonie zjazdu z Ronda Wacława Kowalskiego oraz przed tunelem w rejonie posesji ul. Rynek 4).

Kiedy więc prace mogą ruszyć z miejsca? Niestety, w zeszłym roku nie udało się znaleźć biura projektowego, które chciałoby podjąć się opracowania dokumentacji projektowej modernizacji tunelu. Kilka dni temu gmina ogłosiła kolejny przetarg, czekając na oferty. Burmistrz Arkadiusz Kosiński liczy na to, że uda się znaleźć projektanta, który wykona dokumentację do 15 grudnia br.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: