fot. Michał Inkielman

„Sto Lat” Państwu Marii i Wojciechowi Hardtom - założycielom Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, odśpiewali zebrani na jubileuszowej uroczystości XX-lecia działalności Stowarzyszenia. Uroczystość odbyła się w Mediatece, w poniedziałek 25 listopada, a salę widowiskową wypełnili podopieczni i przyjaciele Stowarzyszenia, a wśród nich Pani Prezydentowa Anna Komorowska.

Gości powitała Prezes Stowarzyszenia Maria Hardt i w krótkim wystąpieniu przypomniała, że celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych i osobom niepełnosprawnym, w rozwiązywaniu ich trudnych problemów życiowych. Mówiła o 19 zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, o wycieczkach, zakupach sprzętu rehabilitacyjnego, wielu podejmowanych inicjatywach, na które szybko reagują władze samorządowe, o działaniu koleżeńskiej grupy wsparcia, ale także o konieczności zbierania środków finansowych na tak szeroko prowadzoną działalność, między innymi poprzez organizację balów charytatywnych (jak wspomniał Wojciech Hardt, licytowane na balu „Herbatki w Belwederze”, fundowane przez Parę Prezydencką Annę i Bronisława Komorowskich osiągały kwotę 10 000 zł). Podziękowała również za współdziałanie paniom z Zarządu Stowarzyszenia.

Pani Maria Hardt dziękowała także władzom samorządowym gminy i powiatu za wieloletnie wsparcie, za to, że żadna prośba Stowarzyszenia nie pozostaje bez echa.

Były również podziękowania dla Stowarzyszenia. Jako pierwszy głos zabrał Burmistrz Grzegorz Benedykciński (wyszedł w tym celu z trwającej sesji Rady Miasta), dziękując Marii Hardt za to, że „..wyrabiała w nas wrażliwość dla osób niepełnosprawnych”. Przypomniał, że w Grodzisku wydano pierwszą Kartę Dużej Rodziny, że w Urzędzie Miasta i w jego jednostkach pracuje wiele osób niepełnosprawnych i obiecał niepełnosprawnym 200 złotowy miesięczny dodatek, będąc przekonanym, że radni zaakceptują taką propozycję i w przyszłym roku będzie on wypłacany. Zakończył swoje wystąpienie stwierdzeniem „Może my nie potrafimy, ale jestem pewien, że Bóg Wam wynagrodzi”.

Po wystąpieniu Burmistrza, był wyświetlany 7 min. film, a właściwie kilkadziesiąt zdjęć z działań Stowarzyszenia podejmowanych na przestrzeni 20 lat, wybranych z ponad 15 000 znajdujących się w archiwum. Podopieczni Stowarzyszenia bardzo żywo reagowali na pojawiające się zdjęcia, przyjmując je z nieukrywaną radością.

A potem były wypowiedzi młodych podopiecznych Stowarzyszenia i zaśpiewana przez nich piosenka „Marzenia”. To spowodowało, że zabierająca głos Prezydentowa Anna Komorowska stwierdziła między innymi „…Chyba Wam jest dobrze razem i oby tak dalej”.

Następnie na scenę zapraszano przedstawicieli instytucji i osoby fizyczne, z którymi współpracuje Stowarzyszenie, lub które je wspierają. Były obustronne podziękowania i gratulacje. Wśród osób, którym dziękowano w sposób szczególny był Starosta Marek Wieżbicki, który wręczył władzom Stowarzyszenia pamiątkową statuetkę.

Oficjalną część jubileuszowej uroczystości zakończył koncert Marka Majewskiego, na początku którego usłyszeliśmy chorwacką piosenką „Dziękuję”,  dedykowaną przez artystę wspierającym osoby niepełnosprawne.

Po koncercie zaproszono wszystkich na jubileuszowy tort.

Gazeta Obiektywna składa gratulacje Zarządowi Stowarzyszenia, życząc Pani Prezes oraz osobom z Nią współpracującym zdrowia, siły i zapału, tak bardzo potrzebnego do działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: „Sto Lat” Państwu Hardtom


To może Cię zainteresować: