13 grudnia 2022 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności byłym działaczom opozycji niepodległościowej z lat 1956–1989. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Podczas uroczystości Krzyż Wolności i Solidarności odebrała Maria Hardt.

Maria Hardt od 1976 r. współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. Wraz z mężem Wojciechem Hardtem przepisywała i kolportowała wydawnictwa sygnowane przez KOR, zajmowała się również zbiórką pieniędzy dla rodzin represjonowanych robotników z Ursusa i Radomia. Od 1977 r. prowadziła działalność w ramach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), uczestniczyła w druku pierwszych numerów miesięcznika „Opinia”, sygnowanego przez tę organizację. Do 1980 r. brała udział w druku i kolportażu wydawnictw drugiego obiegu. Współpracowała z niezależnym wydawnictwem Biblioteka Literacka i Historyczna.

Od 1980 r. była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. organizowała pomoc materialną dla rodzin internowanych i więzionych działaczy. W domu państwa Hardtów ukrywali się przed władzami działacze niepodległościowi Piotr Krawczyk i Marian Piłka. Miejsce to było również punktem spotkań dla środowiska Ruchu Młodej Polski. W latach 80. w jej mieszkaniu przechowywano nielegalne wydawnictwa, były tam również organizowane spektakle Teatru Domowego Ewy Dałkowskiej i Emiliana Kamińskiego, pokazy filmów drugiego obiegu. W tym okresie była także organizatorką kolportażu wydawnictw podziemnych na terenie Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa i Warszawy (odbiór, transport, dystrybucja), była również odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki książek drugiego obiegu.

W 1989 r. uczestniczyła w pracach Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Grodzisku Mazowieckim.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: