W piątek 21 marca o godzinie 22:00 zamknięty został przejazd kolejowy na ulicy Bałtyckiej w Grodzisku Mazowieckim. Niestety, część kierowców nie odnotowała tego faktu wcześniej i do dziś próbuje przedostać się tamtędy przez tory, a piesi zastanawiają się, jak przejść z jednej strony torów na drugą.

Prace prowadzone są przez PKP PLK w ramach modernizacji linii Warszawa – Skierniewice, która jako priorytet traktuje utrzymanie przejezdności trasy kolejowej, a nie wygodę mieszkańców, dlatego prace będą odbywać się etapowo i potrwają przynajmniej rok.

Pierwsze prace polegać będą na przebudowie instalacji gazowych i kanalizacyjnych, które kolidują z wytyczoną w planach trasą przejazdu. Dopiero po zakończeniu tych prac zbudowany zostanie tunel drogowy pod torami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, taką jak chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz rozpoczną się prace torowe. Tunel będzie budowany etapami wraz z modernizacją poszczególnych torów kolejowych. Dla każdego z torów konieczna jest kompletna rozbiórka istniejącej infrastruktury, przeprowadzenie prac budowlanych w wykopie tunelu, budowy od nowa podtorzy wraz z odwodnieniem i kanalizacją odprowadzającą wody opadowe i położenie torów.

Jak twierdzi rzecznik PKP PLK, zakres prac, intensywne wykorzystanie ciężkiego sprzętu w połączeniu ze stałym ruchem pociągów wyklucza możliwość utrzymania ruchu kołowego lub pieszego w tym miejscu. Na naszą prośbę wytłumaczenia, jak mieszkańcy mogą pieszo przejść z jednej strony miasta na drugą, otrzymaliśmy odpowiedź, że organizacja ruchu została zatwierdzona przez powiatowy zarząd dróg. Niestety, projekt ten powstał na zlecenie inwestora, czyli PKP PLK i na jego zlecenie wykonana została dokumentacja projektowa, w tym projekty czasowej i stałej organizacji ruchu.

Zauważając potencjalny problem dla mieszkańców, zwróciliśmy się z pytaniem w tej sprawie do grodziskiego urzędu. Z informacji uzyskanej od pana Zbigniewa Brzezińskiego wynika, że "Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zdecydował, że dla złagodzenia uciążliwości wynikających z zamknięcia przejazdu, dla mieszkańców pieszo przekraczających obecny przejazd, zostanie uruchomiona specjalna bezpłatna linia busowa między ul. G. Narutowicza a kładką przy ul. R. Traugutta (kurs busu co pół godziny) oraz zostanie na tym odcinku wprowadzony ruch częściowo zmienionej linii nr 5."

Od poniedziałku grodziscy policjanci pełnią służby w najbardziej newralgicznych rejonach miasta i gdy zajdzie taka potrzeba, mają pomagać w przywracaniu płynności ruchu na poszczególnych ulicach miasta. Dodatkowo po około dwóch tygodniach przeanalizowane ma zostać natężenie ruchu na poszczególnych ulicach i dostosowanie do niego świateł.

W kolejnych tygodniach będziemy śledzić postęp i zakres działań, a w najbliższym tygodniu przedstawimy szczegółowy zakres prac w rejonie grodziskiego dworca.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: