W ramach budowy drugiego toru WKD po raz kolejny zamykane są przejazdy na najważniejszych ulicach w Grodzisku. Niestety dokładnie tak samo jak na jesieni oznakowanie okazało się zdecydowanie niewystarczające i wprowadzające w błąd wielu kierowców. Czy WKD wyciągnie z tego jakieś wnioski, czy w odróżnieniu od kierowców do końca budowy będą uważali, że wszystko jest OK?

Wiele osób pamięta jesienne zamknięcie przejazdu w ulicy Nadarzyńskiej i kolejki nie mogących zawrócić przed zamkniętymi przejazdami TIRów. Co było tego powodem? Bezmyślność kierowców, czy brak wystarczającego oznakowania? Możemy się przekonać o tym niestety obecnie, gdyż z tamtej sytuacji nikt nie wyciągnął wniosków i właśnie się ona powtarza.

Przykładowo jadąc ulicą Warszawską w Grodzisku Maz. nie znajdziemy ŻADNEJ informacji na temat zamknięcia ul. Nadarzyńskiej. Dopiero przy skrzyżowaniu z ul. Piaskową zobaczymy tajemniczy znak „OBJAZD” – nie wiadomo czego dotyczący, a za skrzyżowaniem na ul. Nadarzyńskiej znak, że droga jest bez wyjazdu. Widać to dokładnie na zdjęciach.


Te dwa znaki to jedyna nformacja na temat objazdów dla kierowców z ul. Warszawskiej

Nieco lepiej jest obecnie na ul. Królewskiej, gdzie już po zamknięciu przejazdu władze gminy w formie bilbordu powieliły facebookową informację o zamknięciu przejazdu. W tym momencie warto by dodać, że gdyby kierowcy czytali lokalną prasę i komunikaty urzędu to nie utknęli by na zamkniętej drodze. Otóż NIE. Informacja o zamknięciu przejazdu pojawiła się na profilu gminy w niedzielę, dzień przed zamknięciem. Dlaczego tak wyglądała informacja na ten temat? Zapytaliśmy rzecznika WKD Krzysztofa Kuleszy. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że:
- Wykonawca robót budowlanych działając w imieniu Inwestora przesłał w dniu 13.06.2023, 17:04 pismo nr SA/143/WKD/2023 z dnia 13.06.2023 dotyczące zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Nadarzyńskiej w Grodzisku Mazowieckim na okres od dnia 26.06.2023 do dnia 07.07.2023 (pierwotnie termin zamknięcia planowany był w ramach odrębnej korespondencji o tydzień wcześniej, na co Wykonawca nie uzyskał zgody) wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr WK7121.2.281.2022 z dnia 09.11.2022 na czas realizacji robót budowlanych do następujących adresatów, w tym zainteresowanych zarządców dróg:

  • Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego, ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. Tadeusza Kościuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniaka 19, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
  • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
  • Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • WKD sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  • Inżynier Kontraktu, SAFEGE S.A.S. S.A. Oddział w Polsce, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Zastanawiające jest to, czemu Urząd Miejski nie informował wcześniej na ten temat, ten nieco spóźniony jedna przynajmniej zrobił coś z tą informacją. Najbardziej szokujące jest jednak to, że jak wynika z odpowiedzi NIKT o zamknięciu tak ważnego przejazdu nie raczył poinformować mediów. Skąd więc kierowcy mieli dowiedzieć się o objazdach. Ze znaków, których nie ma?

Jak wynika z informacji przesłanej przez rzecznika WKD- Krzysztofa Kuleszę - Tablice informacyjne pozostają ustawione w terenie od ubiegłego roku, od czasu realizacji prac na przejeździe w nowo budowanym torze nr 1. Do czasu rozpoczęcia bieżących prac pozostawały przekreślone taśmą. Przywrócenie funkcjonowania zostało zrealizowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami i postanowieniami określonymi w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu, o którym mowa powyżej.
Na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu znaki informujące o objazdach, umieszczane na drogach mających styczność w rejonie skrzyżowań z drogami objętymi ograniczeniami/zamknięciami w zakresie oznaczenia lokalizacji miejsca rozpoczęcia i zakończenia objazdu (np. ciąg drogi powiatowej nr 1503, ul. Nadarzyńska), zostały wyeksponowane w miejscu i terminie nie krótszym niż określony w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 784), w którym podmiot realizujący organizację ruchu zobowiązany jest do zawiadomienia m.in. zarządcy drogi i zarządcy ruchu o terminie jej wprowadzenia. Drugą grupę oznakowania stanowią znaki bezpośrednio prowadzące objazd, które ulegają odsłonięciu dopiero w dniu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Tu warto dodać, że jechałem wzdłuż tej ulicy rowerem w niedzielę - dzień wcześniej. Znaki były zasłonięte. Kiedy kierowcy mieli więc dowiedzieć się o objazdach? Próbowaliśmy dowiedzieć się czemu np. na ulicy Warszawskiej do dziś nie ma żadnych znaków. W odpowiedzi otrzymaliśmy jedynie informację, że - Posadowienie wszystkich tablic w terenie dotyczących przedmiotowego przejazdu zostało zrealizowane zgodnie z postanowieniami i wytycznymi zawartymi w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.

Przykre jest to, że pamiętając zeszłoroczny chaos nikt nie uczy się na błędach. Odnoszę wrażenie, że WKD uważa się tu za świętą krowę. Co prawda pewne powiedzenie mówi, że „tylko krowa nie zmienia zdania”, mam jednak nadzieję, że przed kolejną serią zamknięć przejazdów WKD przemyśli swój sposób informowania o nich mieszkańców i zmieni pogląd na temat ich adekwatności. Zrozumcie, kolejka, to nie makieta i w jej otoczeniu znajdują się ludzie, na których życie wasze decyzje mają duży wpływ.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: