17 stycznia 2024 roku podczas kolejnego spotkania pomiędzy Zarządem WKD a Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce porozumienie nie zostało osiągnięte. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych odrzucił propozycję podwyżki w wysokości 500 zł brutto/os. od 1 marca 2024 roku, zaproponowaną przez Zarząd spółki WKD i podtrzymał swoje żądania wprowadzenia podwyżki w kwocie 800 zł brutto. W związku z tym ZZMK podjął decyzję o przeprowadzeniu strajku generalnego.

Od dnia 18 stycznia 2024 roku (czwartek) w WKD, wszystkie pociągi planowane w rozkładzie jazdy pociągów, w godzinach 6:00-8:00 oraz 15:00-17:00 zostaną zatrzymane na najbliższej stacji/przystanku osobowym. Następnie od dnia 19 stycznia 2024 roku (piątek) strajk będzie prowadzony codziennie w dni robocze. Uwzględnienie postulatów ZZMK będzie musiało przełożyć się na wprowadzenie znacznej podwyżki cen biletów dla pasażerów WKD już w tym roku.

Do porozumienia nie doszło pomimo tego, że Zarząd spółki przedstawił propozycję wprowadzenia podwyżki wynagrodzenia o kwotę 500 zł brutto/os. w uposażeniu zasadniczym od dnia 1 marca 2024 roku. Warto podkreślić, że zaproponowana podwyżka wynagrodzeń jest istotnie wyższa niż odnotowany dotychczas wskaźnik inflacji. W 2023 roku Zarząd WKD pomimo trudnej sytuacji finansowej spowodowanej spadkiem przychodów w związku z przedłużającym się remontem Dworca Warszawa Zachodnia oraz prowadzeniem największej inwestycji na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w WKD, czyli budową drugiego toru z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, zabezpieczył w 2023 roku środki finansowe dla swoich pracowników w wysokości 500 zł brutto/os. i wprowadził podwyżkę od dnia 1 lipca 2023 roku.

W związku z utrudnieniami w ruchu pociągów na linii WKD począwszy od dnia 18 stycznia 2024 roku (czwartek) w godzinach 6:00-8:00 i 15:00-17:00:

  1. Wszystkie ważne bilety jednorazowe i okresowe WKD w ww. terminie będą honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Śródmieście/Główna/Centralna.
    Pasażerowie WKD podróżujący pociągami Kolei Mazowieckich na podstawie biletu jednorazowego WKD zobowiązani są wejść do pociągu KM pierwszymi drzwiami (licząc od czoła pociągu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu zalegalizowania biletu.
  2. Wszystkie ważne bilety jednorazowe i okresowe WKD w ww. terminie będą honorowane w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej na odcinku Pruszków – Warszawa Śródmieście/Główna/Centralna.

Po zatrzymaniu pociągów na określonych stacjach i przystankach osobowych zostaną podstawione autobusy umożliwiające kontynuację podróży na relacji do stacji docelowej określonej odpowiednio dla unieruchomionego pociągu. Autobusy zostaną podstawione tylko w rejonie tych stacji/przystanków osobowych, na których zatrzymają się pociągi objęte godzinami strajku generalnego. W porze porannego szczytu przewozowego ok. godz. 6:00 zostały zatrzymane pociągi na następujących stacjach/przystankach osobowych:

  • stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska (kierunek Warszawa)
  • stacja Podkowa Leśna Główna (kierunek Warszawa oraz kierunek Grodzisk Mazowiecki)
  • przystanek osobowy Malichy (kierunek Warszawa oraz kierunek Milanówek)

Autobusy będą kontynuować przejazd wzdłuż trasy WKD do stacji docelowej, do której według rozkładu jazdy zmierzał dany pociąg zgodnie z trasami komunikacji zastępczej opracowanymi na potrzeby tzw. sytuacji awaryjnych. UWAGA: obowiązują postanowienia związane ze skróceniem linii kolejowej WKD do przystanku Warszawa Reduta Ordona wraz z przesiadką do zastępczych środków transportu w obrębie przystanku osobowego Warszawa Aleje Jerozolimskie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: