Ograniczenia w przewodzie rowerów w WKD

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż od dnia 1 marca 2024 roku do odwołania, tj. na czas prowadzonych prac remontowych na linii WKD obowiązuje zakaz możliwości przewozu rowerów w pociągach WKD w dni robocze w godzinach szczytu przewozowego, tj. w godzinach 06:00 – 08:00 oraz 15:00 – 18:00. W związku z powyższym podróżny każdorazowo przed zakupem biletu na przewóz roweru będzie informowany o wprowadzonym ograniczeniu w zależności od możliwości technicznych poszczególnych kanałów sprzedaży biletów.

Powyższe ograniczenie dotyczące przewozu rowerów  w pociągach WKD nie obowiazuje w weekendy oraz święta. 


Decyzja o wprowadzeniu w/w zakazu podjęta została w oparciu o kierowane do Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa liczne zgłoszenia dotyczące dyskomfortu podróżnych związanego z przewozem rowerów, jak również lokowaniem jednośladów w przejściach międzywagonowych – co w sytuacji maksymalnego zapełnienia pociągów WKD w godzinach szczytu komunikacyjnego, tj. w godzinach dojazdu/powrotu do/z pracy/szkoły – powodowało nie tylko ograniczenie przestrzeni do przewozu osób, ale przede wszystkim stanowiło duże zagrożenie bezpieczeństwa dla innych współpodróżnych.

Powyższy zakaz ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, jak również poprawę komfortu podróży podczas trwania prac remontowych na linii WKD. 1 rower to 4 pasażerów mniej w pociągu.

Informujemy również, iż w związku z wprowadzonym zakazem przewozu rowerów w godzinach szczytu przewozowego - podróżnemu przysługuje prawo do zwrotu biletu okresowego na przewóz roweru bez potrącania odstępnego. Dotyczy to biletów zakupionych najpóźniej w dniu 29 lutego 2024r., ważnych w dniu 1 marca 2024r. i później.

W razie ujawnienia podróżnego przewożącego rower w dni robocze w godzinach szczytu przewozowego, tj. w godz. 06:00-08:00 i 15:00-18:00 - kontroler biletów uprawniony jest do zażądania opuszczenia pociągu WKD przez podróżnego na najbliższej stacji/przystanku wraz z przewożonym rowerem. Jednocześnie Spółka informuje, iż w razie przewozu roweru w ramach biletu jednorazowego - zgodnie z § 18 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) kontroler biletów zamieszcza na tym bilecie stosowaną adnotację (tj. „o zwrot należności za bilet można ubiegać się w drodze reklamacji”), a podróżnemu wystawia wezwanie do zapłaty za naruszenie przepisów dotyczących przewozu rzeczy zgodnie z Załącznikiem do TOB-WKD.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: