Pod koniec listopada, w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy Gminy Michałowice”.

Umowę z Tobiaszem Bocheńskim, Wojewodą Mazowieckim podpisali Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski oraz Wojciech Herner, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego przy kontrasygnacie Małgorzaty Zielonki, Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego.

Przewidywany koszt rozbudowy wyniesie około 14 mln zł. Kwota dofinansowania: 9 898 399,74 zł.

Warto dodać, że przebudoway zostanie odcinek o długości ponad 2km. Rozbudowa obejmie m.in. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerzystów na skrzyżowaniach, wykonanie pasów zieleni, przebudowę: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sokołowskiej z ul. Rodzinną, sieci oświetlenia ulicznego, chodników oraz peronów przy przystankach autobusowych oraz wykonanie krawężników.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: