Rozpoczynają się prace nad koncepcją zadania, jakim jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720. Na początku września doszło do spotkania włodarzy Gmin Brwinów i Nadarzyn z dyrektorem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przy udziale marszałka Adama Struzika.

Budowa ścieżek rowerowych to jedno z tych zadań, które jest bardzo istotne z uwagi na coraz większą potrzebę dbania o środowisko, a tym samym m.in. na rosnącą popularność alternatywnych do samochodów środków transportu. Dlatego też, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oraz chcąc zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, włodarze starają się stwarzać i poszerzać odpowiednią infrastrukturę dla miłośników jednośladów. Naprzeciw wychodzą również Burmistrz Gminy Nadarzyn – Dariusz Zwoliński, Burmistrz Gminy Brwinów – Arkadiusz Kosiński i Burmistrz Gminy Podkowa Leśna – Artur Tusiński, którzy za zgodą radnych, wesprą finansowo budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720, na odcinku od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie. Oprócz tego w planach jest także przebudowa wylotów ulic włączających się w ul. Błońską oraz budowa bezpiecznych przejść dla pieszych i ronda na skrzyżowaniu ulic Nadarzyńskiej, Anny Marii i Jeżynowej. Na realizację tych działań pozyskano dofinansowanie w wysokości 1,9 mln zł od samorządu województwa mazowieckiego. Dzięki czemu dodatkowe ścieżki pieszo-rowerowe powstaną również wzdłuż ul. Piasta w Gminie Brwinów i ul. Plantowej w Gminie Nadarzyn.

Przypomnijmy, że rozmowy w tej sprawie między trzema gminami rozpoczęły się już w 2019 r. Wtedy to również z inicjatywy Burmistrza Podkowy Leśnej doszło do spotkania z przedstawicielami Nadleśnictwa Chojnów, które zarządza Lasem Młochowskim, graniczącym częściowo z omawianą drogą (od skrzyżowania z ul. Anny Marii i Jeżynowej do ul. Sęczkowej). Z uwagi na to, że pas drogowy nie jest wystarczająco szeroki, ścieżka budowana będzie w dużej mierze na gruntach należących do nadleśnictwa, dlatego wymagana była jego zgoda. Po jej uzyskaniu można było już przystąpić do kolejnych rozmów, które przyniosły zadawalający dla każdej ze stron efekt. Gminy zobowiązały się do przekazania ponad 360 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania, sfinansowania budowy oświetlania wzdłuż ścieżki i pokrycia kosztów jej utrzymania na swoim terenie. Natomiast do wykonania zadania zobowiązał się już MZDW. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, realizacja drogi rozpocznie się najwcześniej w 2023 r.

Warto zaznaczyć również, że przy DW720 powstanie drugie rondo. MZDW zakończył już postępowanie przetargowe, dotyczące wyłonienia wykonawcy ronda na skrzyżowaniu ulic Natalińskiej i Piaseckiego w Otrębusach. Inwestycja jest o tyle ważna, że ul. Piaseckiego to droga wyjazdowa z Matecznika Mazowsze, a także szkoły i przedszkola. Przebudowa skrzyżowania ma zatem nie tylko poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, ale także udrożnić ruch pojazdów, których nie brakuje w szczycie komunikacyjnym. Koszty wykonania projektu budowy ronda pokryła Gmina Brwinów, która także udostępni województwu teren pod wykonanie inwestycji.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: