Gminy z powiatów grodziskiego i pruszkowskiego otrzymały kolejne wsparcie na rozbudowę sieci dróg dla rowerów, które łączyć się będą z już istniejącymi. Nowe ścieżki rowerowe powstać mają w porozumieniu 6 gmin, które na ten cel pozyskały ponad 19 mln zł. Dodatkowe środki otrzymała Gmina Nadarzyn, która rozpocznie remont zabytkowego pałacu.

To już III etap projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych”, którego liderem jest Gmina Michałowice, a partnerami Gminy Brwinów, Grodzisk Maz., Nadarzyn, Pruszków i Żyrardów. Tym razem dofinansowanie unijne w kwocie 19 388 013 zł, przy całkowitym koszcie projektu w wysokości 24 235 884 zł, pozwoli na wybudowanie kolejnych ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości 11,31 km. Co ważne, w projekcie uwzględniono również budowę infrastruktury towarzyszącej w postaci chodników, kładek pieszo-rowerowych czy punktów samoobsługi serwisowej i stojaków na rowery.

Jak wygląda podział środków? Gmina Grodzisk Maz. otrzymała 6 828 937 zł, które przeznaczy na budowę 4 km ścieżek rowerowych – wzdłuż ul. Bałtyckiej/Wspólnej od tunelu PKP w Grodzisku Maz. do Kraśniczej Woli, wzdłuż drogi powiatowej 1509W od drogi wojewódzkiej do Chrzanowa Małego oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 od ul. Żydowskiej do ul. Chrzanowskiej. 2 157 881 zł otrzymało natomiast miasto Pruszków, które wybuduje 3 ścieżki wzdłuż ulic Działkowej, Groblowej oraz Zdziarskiej i Słonecznikowej. Podobna kwota trafi również do Gminy Nadarzyn, która przeznaczy ją na prawie 2 km odcinek ścieżki rowerowej od węzła wzdłuż Alei Kasztanowej do szkoły podstawowej w Ruścu. Gminie Michałowice przypadło natomiast ok. 1 181 000 zł, które przeznaczone zostaną na połączenie zachodniej części Reguł przy ulicach Zielonej i Czarnieckiego ze ścieżką rowerową w kierunku Pruszkowa, Michałowic i Warszawy. Tę inwestycję gmina planuje wykonać jeszcze w tym roku, bo już w czerwcu wyłoniła w przetargu wykonawcę tego zadania. Sieć tras rowerowych połączy także 13 przystanków autobusowych oraz 1 zintegrowany węzeł przesiadkowy wzdłuż ul. Karolińskiej w Otrębusach. Gmina Brwinów przeznaczy na ten cel ok. 297 000 zł.

Osobne dofinansowanie unijne w wysokości 999 869 zł otrzymała Gmina Nadarzyn. Tu rozpocznie się I etap prac związanych z przebudową Pałacu i Oficyny Zachodniej w zespole parkowo-pałacowym w Młochowie. Obiekt zmieni swoją funkcję na wypoczynkowo-gastronomiczną i noclegową, a dodatkowo będzie miejscem spotkań mieszkańców i wydarzeń kulturalnych oraz siedzibą klubu seniora i koła gospodyń wiejskich. W ramach początkowych prac wykonane mają być: elewacja, klatka schodowa, winda i instalacje oraz częściowe docieplenie budynku. Obecnie trwają starania o uzyskanie zgody od konserwatora zabytków na tzw. projekt zamienny w ramach posiadanego pozwolenia na budowę. Całkowity koszt zadania na tym etapie to 3 130 157 zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: