Lokalne inwestycje z perspektywą!

Wystartował internetowy plebiscyt „Inwestycja z perspektywą”. Zapraszamy do głosowania na nasze lokalne projekty gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Podkowa Leśna. Głosy można oddawać do 10 lutego do godz. 16.

Brwinów: Budowa strefy aktywizacji osób starszych w Brwinowie

Mieszkańcy Brwinowa mogą korzystać z kolejnego obiektu rekreacyjnego. Gmina, wykorzystując środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wybudowała w 2022 r. dla seniorów siłownię plenerową oraz boiska do gry w bule.

Nowa przestrzeń dla osób starszych i młodszych powstała w północno-zachodniej części miasta, w pobliżu osiedla mieszkaniowego przy ul. Sochaczewskiej, stacji uzdatniania wody oraz Przedszkola Filialnego Przedszkola nr 1 w Brwinowie. Jest to część większego planu – utworzenia otwartej strefy rekreacji, gdzie już zrealizowano dwa tory typu pumptrack. W 2015 r. odbyły się konsultacje społecznych dotyczące zagospodarowania nieużytków znajdujących się przy ul. 11 Listopada w Brwinowie na strefę rekreacyjną dla mieszkańców miasta.

W konsultacjach społecznych najwięcej głosów poparcia (ponad 85%) otrzymała propozycja budowy placu rekreacji dla osób w różnym wieku.

Strefa aktywizacji została wyposażona w dwa ogólnorozwojowe zestawy sprawnościowe dla osób starszych, grę pamięciową, koła do ćwiczeń dłoni, trenera nadgarstków, równoważnię i in. Zostały zbudowane dwa bulodromy (place do gry w boule) o wymiarach 16 × 5 m.

W ramach inwestycji wykonano również dojście do strefy aktywizacji od strony ul. 11 Listopada w Brwinowie (aleja z nawierzchnią z betonu asfaltowego z obrzeżem granitowym) oraz infrastrukturę towarzyszącą: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie. Nawierzchnia placyku została wyłożona częściowo kostką betonową a miejsca pod urządzeniami siłowni – sztuczną trawą. Strefa została zaplanowana z myślą o seniorach i osobach przechodzących rehabilitację – ćwiczenia wykonywane na jej urządzeniach charakteryzują się niską intensywnością, poprawiają ruchomość w stawach, zwiększają siłę mięśni.

Budowa siłowni przyczyniła się do poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu przez osoby starsze, umożliwiła aktywny wypoczynek nie tylko dla seniorów – korzystają z niej także inni mieszkańcy gminy. Aktywność fizyczna seniorów i osób starszych na świeżym powietrzu zapewnia dotlenienie organizmu, poprawia krążenie krwi, wydolność oddechową i koordynację ruchową organizmu. Seniorzy mogą się tu spotykać w swoim gronie lub spędzać czas z młodszymi osobami, co dobrze wpływać na ich samopoczucie.

Otwarcie strefy rekreacji było okazją do integracji pracowników Urzędu Gminy Brwinów z różnych referatów i straży miejskiej, którzy zasadzili około 20 drzew, głównie platany klonolistne i klony pospolite. Po zakończeniu sadzenia drzew pracownicy urzędu rozegrali też krótki turniej gry w bule. Ta pochodząca z Francji gra zręcznościowa polega na trafieniu metalowymi kulami możliwe najbliżej celu – drewnianej kulki zwanej świnką. Była to doskonała okazja, aby przetestować dwa boiska do gry w bule (bulodromy) znajdujące się na terenie miejsca aktywizacji dla seniorów. Na obu mogą grać jednocześnie po dwie drużyny. Spontanicznie utworzyły się cztery zespoły – wygrał Arsenal Brwinów.

Rośliny ozdabiają teren przy miejscu aktywizacji dla seniorów. Zasadzone drzewa poprawiają jakość powietrza, chronią  przed hałasem, a w przyszłości wpłyną pozytywnie na estetykę miejsca. To kolejne działanie gminy Brwinów, która dba o drzewa i aleje, pielęgnuje pomniki przyrody. W planach jest zakładanie nowych alej i sadzenie szpalerów drzew.

Głosuj na stronie: https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/brwinow-budowa-strefy

Michałowice: eBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesantów

W ramach innowacyjnego projektu Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w gminie „Michałowice” wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny eBOI (elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta), umożliwiający mieszkańcom zdalny dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu i wizyty w urzędzie.

Usługi w zakresie systemu eBOI  umożliwiają użytkownikowi zalogowanemu na indywidualne konto m.in.:  

  • przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (złożenie wniosku, odbiór decyzji, uzyskanie informacji o statusie sprawy, zawarcie umowy zdalnie);
  • sprawdzenie i rozliczenie opłat za wodę i kanalizację (podanie/sprawdzenie
  • wskazania wodomierza, generowanie dokumentów rozliczeniowych, dokonywanie płatności oraz monitorowanie zużycia);
  • zgłoszenie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej (przekazanie zgłoszenia o awarii oraz uzyskanie informacji o statusie sprawy);
  • sprawdzenie i rozliczenie opłat podatkowych: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku transportowego;  
  • opłacenie odbioru odpadów i złożenie deklaracji za gospodarowanie
  • odpadami komunalnymi;
  • złożenie deklaracji podatkowej na e-formularzu;
  • zapisanie dzieci do placówek przedszkolnych, szkół podstawowych,  gminnego liceum ogólnokształcącego, w tym wyliczenie na kalkulatorze szans edukacyjnych (system umożliwia złożenie wniosku i stosownych dokumentów w wybranej placówce oświatowej oraz śledzenie przebiegu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej szkoły/przedszkola).

Obsługa systemu eBOI dostępna jest z różnych urządzeń elektronicznych: komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet. Systemy operacyjne obsługujące system to: Windows, iOS, Linux zarówno w wersjach dla urządzeń stacjonarnych jak i przenośnych (laptopy). E-BOI jest kompatybilny z aktualnymi wersjami popularnych przeglądarek: Chrome, Firefox, Edge, Opera. Dodatkowo istnieje możliwość obsługi systemu w aplikacji mobilnej dostępnej zarówno dla systemu Android jak i iPhone. Ponadto interesariusze mają możliwość wyboru kanałów informacyjnych, wśród których znajdują się: e-mail, SMS, aplikacja.

Wraz z wdrożeniem modułu rozliczeń za wodę i kanalizację w budynkach mieszkalnych montowane są jedne z najnowocześniejszych w Europie wodomierzy, które zapewniają precyzyjny pomiar ultradźwiękowy i zdalny odczyt. Do połowy 2023 roku zamontowanych zostanie 2100 takich wodomierzy (ok. 1/3 budynków mieszkalnych w gminie). Dzięki systemowi użytkownicy mają pełną kontrolę nad wydatkami związanymi z wodą i ściekami poprzez zdalny dostęp do konta mieszkańca. System spowoduje zmniejszenie kosztów odczytu i pobierania opłat za wodę i ścieki. Koszt eksploatacji tego rodzaju urządzeń jest niższy niż liczników analogowych.

Wartość projektu opiewa na kwotę 2 353 128,00 zł . Wdrożenie usług Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (eBOI) zostało częściowo sfinansowane z budżetu Gminy Michałowice (1 184 928,00 zł), a częściowo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( 1 168 200,00 zł).

Głosuj na stronie: https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/michalowice-eboi-elektroniczne

Michałowice: Trasa rowerowa wzdłuż rzeki Raszynki

Rozbudowa komunikacji rowerowej w gminie Michałowice - budowa trasy rowerowej wzdłuż rzeki Raszynki oraz zbiornika retencyjnego w Michałowicach w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych” – etap II. 

W ramach tego projektu powstała nowa asfaltowa trasa rowerowa o dł. 2,6 km,   wzdłuż rzeki Raszynki  (po jej północnej stronie), od ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regułach do ul. Kasztanowej w Michałowicach. Wzdłuż trasy zbudowano oświetlenie oraz doświetlone zostało przejście dla pieszych przy ul. Al. Powstańców Warszawy. Wykonane zostały liczne nasadzenia min.: posadzono  94  wierzby, typowe dla mazowieckiego krajobrazu.

Wartość budowy trasy rowerowej oraz  budowy infrastruktury towarzyszącej na terenie naszej gminy wyniosła 2 078 700,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosiło ponad 80%.

Głosuj na stronie: https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/michalowice-trasa-rowerowa

Nadarzyn: Oficyna Kultury w Młochowskim parku im. Janusza Grzyba

W młochowskim Zespole Pałacowo - Parkowym po gruntownej przebudowie otwarta została oficyna zachodnia, która jako Oficyna Kultury będzie wykorzystywana na potrzeby Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, klubu seniora prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jako siedziba Koła Gospodyń Wiejskich z Młochowa.

Odrestaurowany i przebudowany budynek, usytuowany na terenie zabytkowego, malowniczego parku, służyć ma mieszkańcom gminy. Podobnie jak młochowski park, który jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych (m.in. wielkiej imprezy kolarskiej Poland Bike Marathon, koncertów plenerowych zaPARKuj w Młochowie, gier terenowych). Park jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańcow i turystów. Prowadzi przez niego szlak turystyczno-krajoznawczy, a dodatkową atrakcją są sezonowe mulimedialne pokazy fontann, które zainaugowane zostały w sezonie letnim w 2022 roku. Jest to również miejsce dorocznych mszy i imprez dziękczynnych za plony, nabożeństw fatimskich, a także ulubione miejsce wędkarzy. Za sprawą pobliskiego placu zabaw chetnie przychodzą do parku rodzice z dziećmi, a znajdująca się na terenie parku siłownia plenerowa przyciąga zwolenników czynnego wypoczynku.

Oficyna jak cały młochowski Zespół Pałacowo - Parkowy jest XIX-wiecznym zabytkiem, podlega więc ochronie konserwatorskiej. Modernizacja i przebudowa polegała m.in. na renowacji drewnianych stropów, wzmocnieniu fundamentów, remoncie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu blachą tytan-cynk, wykonaniu nowej aranżacji wnętrz z dostosowaniem do nowej funkcji, udostępnieniu obiektu osobom niepełnosprawnym poprzez montaż windy. Powstała nowa klatka schodowa o konstrukcji żelbetowej spełniająca wymogi ewakuacji z obiektu użyteczności publicznej. Zawilgocone i zdegradowane ściany poddane zostały zabiegom renowacyjnym. Wykonano osuszenie i impregnację muru oraz izolację poziomą metodą iniekcji krystalicznej. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona została na nową o podwyższonych parametrach termicznych. Elewacja budynku oficyny została poddana renowacji.

Urządzono i umeblowano wyremontowane wnętrza zgodnie ze specyfiką tego niezwykłego miejsca i funkcją jaką będą pełniły. W oficynie stanął fortepian, chętnie wykorzystywany podczas imprez dla mieszkańców gminy jak i przez zlokalizowana na terenie gminy prywatną Szkołę Muzyczną. Ponadto zagospodarowano teren wokół oficyny – m.in. powstał podjazd, wykonano także nasadzenia. Remont budynku trwał 8 miesięcy.

Uroczyste otwarcie oficyny odbyło się 7 grudnia 2022 r.

Na rewitalizację tego obiektu gmina uzyskała dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego. Obiekt odnowiono w ramach projektu: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pałacu i oficyny zachodniej w zespole pałacowo – parkowym przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 4 w Młochowie na obiekty o funkcji wypoczynkowo – gastronomicznej z zapleczem noclegowym – pokoje gościnne wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, cieplną – kotłownia gazowa, elektryczną oraz budową drogi wewnętrznej i chodników – Etap I: Renowacja Oficyny zachodniej w zespole pałacowo – parkowym w Młochowie”.

Głosuj na stronie: https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/nadarzyn-oficyna-kultury-w


Nadarzyn: Wdrożenie e-usług w gminie Nadarzyn

Projekt zakłada zwiększenie zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez gminę Nadarzyn. W ramach projektu ruszył już system powiadamiania MÓJ NADARZYN. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli w łatwy i wygodny sposób zgłosić tak jak w poprzedniej wersji drobne usterki i awarie

W ramach  projektu świadczone będą następujące e-usługi: 
1. E-podatki od nieruchomości 
2. E-podatki od środków transportu. 
3. E-podatki od podatku rolnego 
4. E-podatki od podatku leśnego 
5. E-woda-ścieki 
6. E-wnioski 
7. E-zamówienia publiczne 
8. E-informacja przestrzenna 
9. E-rejestry 

Wymienione e-usługi pozwolą na zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez umożliwienie użytkownikowi komunikowania się drogą elektroniczną z urzędem, a aplikacje urzędu elektronicznie mu odpowiadają (możliwość pobrania i odesłania formularza). 

Kluczowe działania realizowane w projekcie: 
1. Zintegrowany System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją I Budżetem 
2. Budowa I Uruchomienie E-Usług Na Platformie E-puap - 3 Poziom Dojrzałości I 5 Poziom Dojrzałości 
3. Strona Główna E-Portalu Usług Gminnych 
4. E-Podatki, E-Woda-Ścieki I Inne 
5. E-Informacja Przestrzenna 
5.1 MPZP/Studium – cyfryzacja dokumentów planistycznych i opracowanie metadanych 
5.2 Architektura oprogramowania GIS 
5.3 Zarządzanie użytkownikami w systemie GIS 
5.4 Integracja systemu GIS 
6. E-Cyfrowy Urząd 
7. E-Rejestry 
8. E-Zamówienia Publiczne 
9. Integracja Ezd Z Systemami Dziedzinowymi 
10. Aplikacja Mobilna (2 Platformy)
11. Sprzęt 
11.1 Macierz dyskowa - Ilość szt.: 1 
11.2 Rozbudowa serwera - Ilość szt.: 1 
12. Szkolenia dla użytkowników 
13. Zestaw Komputerowy Z Oprogramowaniem (All-In-One) – 55 Szt. 

Docelowymi grupami, do których adresowany jest projekt, są przede wszystkim: mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, osoby fizyczne i prawne posiadające nieruchomości na obszarze gminy, potencjalni inwestorzy chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze gminy, urzędnicy pracujący w Urzędzie Gminy.

W ramach projektu ruszył już system powiadamiania MÓJ NADARZYN. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli w łatwy i wygodny sposób zgłosić tak jak w poprzedniej wersji drobne usterki i awarie (dziurę w drodze, przewrócony znak, nieświecącą lampę uliczną, nielegalne wysypisko śmieci itp.). Nowy "Mój Nadarzyn" będzie także stwarzał możliwość uzyskania powiadomienia o wyłączeniach w funkcjonowaniu sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, czy remontach drogi, a także informacji o planowanych imprezach kulturalnych oraz sportowych na terenie gminy. Aplikacja utworzona w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn” dostępna jest za darmo w sklepie Google Play dla systemu Android oraz App Store dla systemu iOS.

Głosuj na stronie: https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/nadarzyn-wdrozenie-e-uslug-w

Podkowa Leśna: Projekt „Podkowa Leśna = Human Smart Town”

W ramach projektu „Podkowa Leśna = Human Smart Town” w mieście pojawił się m.in. system monitorujący jakość powietrza, monitoring wizyjny przepompowni ścieków oraz stworzono murale pochłaniające zanieczyszczenia powietrza.

Wiele lat temu francuski mikrobiolog, agronom i ekolog – Rene Jules Dubos wypowiedział słynne zdanie: „Think globally, act locally”. Dlatego w duchu podnoszenia świadomości ekologicznej zrealizowaliśmy projekt pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”.

Projekt „Podkowa Leśna = Human Smart Town” był odpowiedzią Miasta Podkowa Leśna na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju pod tytułem „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.” Do projektu przystąpiliśmy w partnerstwie z Politechniką Warszawską, stowarzyszeniem Ogród Sztuk i Nauk, stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” oraz Fundacją Rozmawiamy.

Wystartowaliśmy z tym niecodziennym projektem, w ramach którego: Uruchomiliśmy system monitoringu jakości powietrza… Jego wdrożenie poprzedziliśmy warsztatami dla mieszkańców na temat jakości powietrza i smogu w Podkowie Leśnej. Dyskusja, która się wywiązała, podkreśliła wagę problemu i stopień zaangażowania mieszkańców w dbałość o jakość powietrza, którym oddychają na co dzień. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego. Czujniki wraz z ekranami powstały finalnie w dziewięciu lokalizacjach na terenie Podkowy Leśnej. Pozwalają one monitorować stan powietrza, a zamontowane ekrany na bieżąco informują mieszkańców o czystości powietrza w danej okolicy.

Wprowadziliśmy monitoring wizyjny przepompowni… umożliwiający zarządzanie nimi i zdalne sterowanie, a także ciągłe przesyłanie parametrów ich pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco śledzić poziom ścieków w kanałach sanitarnych oraz z wyprzedzeniem reagować na sytuacje awaryjne.

Zinwentaryzowaliśmy źródła ciepła…. Zanim polski rząd wprowadził Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków, Podkowa Leśna w ramach projektu dążyła do zewidencjonowania źródeł ciepła. Studenci Politechniki Warszawskiej odwiedzali mieszkańców miasta i pomagali w wypełnieniu ankiety (zatwierdzonego przez Ministerstwo Rozwoju formularza).

Stworzyliśmy mural na ścianie budynku szkoły…. Najpierw ogłosiliśmy konkurs na projekt muralu, skierowany m.in. do młodzieży szkolnej. Wygrał projekt z Krynicy Zdrój, a malowidło finalnie pojawiło się na ścianie budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Mural jest pokryty powłoką fotokatalityczną, która pochłania zanieczyszczenia. W zasadzie, w ramach tego projektu powstał nie jeden, a dwa murale! Również na budynku szkoły.

Przeprowadziliśmy cykl warsztatów i zajęć dla dorosłych i dla dzieci…. Dorośli zapoznawali się z różnorodnymi platformami i aplikacjami internetowymi, w tym platformami komunikacji urzędowej, z mechanizmami powstawania zanieczyszczeń powietrza oraz uczyli się prawidłowego sposobu palenia w kominku. Uczniowie klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy uczestniczyli w dwuletnich bezpłatnych warsztatach z programowania i elektroniki, czego efektem było Mobilne Smart Laboratorium. Młodsi uczniowie uczestniczyli w ekologicznych warsztatach na temat znaczenia miejskiego monitoringu, podczas których wykonywali doświadczenia uzmysławiające mechanizm powstawania zanieczyszczeń w powietrzu.

Utworzyliśmy grupę na facebooku ekoPodkowa… na której można było zainspirować się pomysłami na ekologiczne działania, wziąć udział w konkursach i uczyć się być jeszcze bardziej eko.

Mimo, że projekt realizowany był podczas pandemii COVID 19, nie zwolniliśmy obrotów w jego realizacji.

Głosuj na stronie: https://samorzad.pap.pl/konkurs-inwestycja-z-perspektywa/kategoria/inwestycja-z-perspektywa/podkowa-lesna-projekt-podkowa

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: