Zabytkowa oficyna w Parku w Młochowie w najbliższym czasie odzyska blask. W poniedziałek, 14 lutego nastąpiło przekazanie placu budowy firmie, która wygrała przetarg na przebudowę oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym.

Historię Pałacu w Młochowie w O! prezentowaliśmy w październiku ubiegłego roku. Pałac został wybudowany między 1806 – 1810 r. dla Walentego Sobolewskiego wg projektu Jakuba Kubickiego. Nie miał on szczęścia, bo nieoczekiwane wydarzenia i obie wojny spowodowały tu wiele zniszczeń. Na skutek działań wojennych podczas I wojny światowej pałac został spalony przez wojska rosyjskie w 1915 r. W czasie II wojny światowej gospodarstwo wykorzystywane było przez okupanta. W 1944 r. do Młochowa trafili wychowankowie placówki edukacyjno-wychowawczej im. Andrzeja Boboli.

Pierwszym po wojnie gospodarzem majątku była Sandomiersko-Wielkopolska Hodowla Nasion S.A., a następnie Państwowy Zakład Hodowli Roślin, którego dyrekcja odbudowała zrujnowany pałac. Od 2001 r. pałac jest własnością Gminy Nadarzyn, która zrewitalizowała park dzięki unijnej dotacji.
Pałac był dewastowany po 1945 r. W 1948 r. rozpoczął się remont kapitalny pałacu trwający do 1957 r. Stał się siedzibą Instytutu Hodowli Ziemniaka. Oficyna zachodnia była użytkowana jako świetlica oraz pełniła funkcje mieszkalne i biurowe. Od 2001 r. Założenie Pałacowe (budynek pałacu, oficyna zach. i Park) są własnością Gminy Nadarzyn. Park w 2009 r, został poddany pełnej rewaloryzacji. Budynek pałacu jest zamknięty, a oficyna zach. użytkowana jako zaplecze biurowo-socjalne dla pracowników opiekujących się zespołem parkowo-pałacowym.

W sierpniu ubiegłego roku gmina otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 999 869 zł. Pozwoliło to rozpocząć I etap prac związanych z przebudową Pałacu i Oficyny Zachodniej. Obiekt zmieni swoją funkcję na wypoczynkowo-gastronomiczną i noclegową, a dodatkowo będzie miejscem spotkań mieszkańców i wydarzeń kulturalnych oraz siedzibą klubu seniora i koła gospodyń wiejskich. Całkowity koszt zadania na tym etapie to 3 130 157 zł. Zakończenie prac przewidziane jest na wrzesień br.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: