Samorządowcy wchodzą w nowy rok z wielkimi planami inwestycyjnymi i podsumowują działania, które już udało się rozpocząć na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców. O planach na 2023 r. w Gminie Nadarzyn, w rozmowie z Kamilem Kubackim opowiada Wójt Dariusz Zwoliński.

O: Chyba jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji jest w Nadarzynie Ośrodek Zdrowia?
D.Z.: Ośrodek Zdrowia jest największą inwestycją. Mamy około 2 miesiące opóźnienia, ale plan wydaje się być niezagrożony i pod koniec tego roku Ośrodek powinien być gotowy do pracy. Miałem przyjemność z Komisją Zdrowia Rady Gminy obserwować prace i członkowie byli zaskoczeni wielkością inwestycji. Jestem przekonany, że również będzie spełniała potrzeby mieszkańców. Mamy też już pomysł jak zagospodarować stary budynek, ale inwestycja będzie musiała poczekać ze względów finansowych.

O: Mieszkańcy nie będą jednak czekać na inne inwestycje. Jakie są te najważniejsze?
D.Z.: Ruszyliśmy z budową 6-oddziałowego przedszkola w miejscowości Wolica. Plan jest taki, żeby placówka była oddana w maju i od 1 września przyjmowała dzieci. Ruszyła też budowa pierwszego odcinka ul. Głównej w Ruścu. Tu również prace idą dosyć szybko i w marcu tego roku ta część zostanie już wyremontowana i oddana mieszkańcom do użytku.

O: To znacząca część budżetu inwestycyjnego gminy.
D.Z.: Te trzy inwestycje to koszt ok. 45 mln zł. To ogromna kwota, ale radzimy sobie i jesteśmy przygotowani na zrealizowanie tych płatności.

O: Koniec roku był dość intensywny pod względem inwestycji. Co udało się rozpocząć?
D.Z.: Przeprowadziliśmy przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kolektora tłocznego z Walendowa do Ruśca, który otworzy możliwość kanalizowania miejscowości Rusiec. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, inwestycja ma potrwać 12 miesięcy, a jej koszt to 14,5 mln zł. Rozpoczęliśmy również rozbudowę stacji uzdatniania wody w Belinach, wartą 8 mln zł, którą realizuje Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn. Bardzo ważna inwestycja, bo stacja zabezpiecza wodę dla Młochowa, Ruśca, Rozalina, Starej Wsi i Urzutu, czyli dla ok. 7 tysięcy mieszkańców. To są główne inwestycje, które będą kończone w tym roku. Natomiast pod koniec zeszłego roku przeprowadziliśmy termomodernizację budynku komunalnego na ul. Wierzbowej i termomodernizację żłobka, na co otrzymaliśmy dofinansowanie. Na koniec roku zrealizowaliśmy również budowę siłowni plenerowej i street workoutu wraz z modernizacją istniejącego placu zabaw na terenie NSM oraz budowę wybiegu dla psów na Pastewniku.

O: Mieszkańcy zyskali także nowe miejsce kultury i rekreacji.
DZ: W grudniu oddaliśmy do użytku Oficynę Zachodnią w Parku w Młochowie, gdzie swoją siedzibę ma Nadarzyński Ośrodek Kultury, Klub Seniora i Koło Gospodyń Wiejskich. W środku ustawiliśmy również fortepian, który pozwala na organizację koncertów muzyki klasycznej. Jest to więc miejsce czysto związane z kulturą. Chcemy, aby Park coraz bardziej się rozwijał i coraz więcej ludzi tu przychodziło.

O: Jakie inwestycje są zaplanowane na ten rok?
D.Z.: Ten rok to przebudowa ul. Kajetanowskiej i Polnej w Nadarzynie, na których zakończono budowę nowej sieci gazowej oraz ulic Gruntowej i Złotego Kłosa w Wolicy stanowiące dojazd do nowego przedszkola. Będziemy na pewno dalej inwestowali w modernizację dróg i w oświetlenie uliczne, bo dużo było takich wniosków sołeckich oraz będziemy chcieli zainwestować około 1,5 mln zł w budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. W tym roku chcemy również wykonać minipark przy cmentarzu w Nadarzynie. Oprócz tego jest kilka małych projektów takich, jak nowe instalacje na placach zabaw, instalacje do rekreacji czy zagospodarowanie rond pod kątem nasadzeń zieleni. Jak pozyskamy środki zewnętrzne, może uda nam się także ruszyć z przebudową stadionu. Projekt zakłada budowę nowych boisk treningowych i budynku dla potrzeb sekcji piłkarskiej. Jak widać będziemy koncentrowali się bardziej na kontynuowaniu dużych projektów niż rozpoczynaniu nowych oraz na działaniu bieżącym w sołectwach tam, gdzie mieszkańcy zgłaszają potrzeby remontu dróg i oświetlenia, wymiany ławek czy rozbudowy placu zabaw. Nie ukrywam, że będziemy przygotowywali się także do projektowania nowych zadań, m.in. po wybudowaniu ronda przez MZDW, chcemy wykonać łącznik między Rynkiem a ulicą Błońską wraz z zagospodarowaniem zieleni w centrum miasta. Przymierzamy się również do projektu zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Walendowie wraz z zaprojektowaniem zespołu szkolno-przedszkolnego na ok. 400 dzieci, czy ciągu pieszo rowerowego z Nadarzyna do Otrębus oraz wzdłuż ulicy Przemysłowej w Rozalinie. Ambitnym celem jest także pozyskanie dofinasowania na remont pałacu w Młochowskim Parku.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: