Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęty został budżet Grodziska na 2019 rok. Znamy najważniejsze inwestycje gminne przewidziane na przyszły rok.

W budżecie określono dochody na kwotę 307 088 402,00 zł w tym:

 • dochody bieżące 271 599 402,00 zł
 • dochody majątkowe 35 489 000,00 zł

Wydatki wynosić mają: 312 499 274,00 zł z czego:

 • wydatki bieżące to 227 786 274,00 zł
 • wydatki majątkowe 84 713 000,00 zł

Planowany deficyt to 5 410 872,00 zł sfinansowany w wysokości 4.500.000,00 zł z kredytu i z wolnych środków gminy.

Najwięcej inwestycji w budżecie przewidziano na rozwiązywanie ważnych problemów komunikacyjnych.

 • Na budowę dróg wraz z uzbrojeniem przewidziano 13 mln zł. Wykonane lub zmodernizowane mają być następujące ulice: Orzeszkowej, Buczynowa, Jesionowa, Klonowa, Kierlańczyków wraz z parkingiem, Warszawska i Emili Plater, Wioślarska, rejon Piaskowej m.in. ul. Myśliwska, Źródlana, ul. Królicza i Drozda, Batorego i ulice boczne, Maczka, Traugutta i Przemysłowa, Śląska i Floriańska, Okrężna i ulice boczne, Na Laski i ulice boczne. Planowane jest także połączenie Daleka – Warszawska. Dodatkowo plan obejmuje ul. Marylskiego i Olszową w Książenicach, Jesienną i Wiosenną w Opypach, Promienną w Adamowiznie, Krańcową w Radoniach. Wybudowany zostanie chodnik w Kozerkach.
 • Dodatkowo w tej kwocie przewidziano rozliczenie robót zleconych w 2018 roku oraz ewidencję dróg gminnych. Poprawa bezpieczeństwa na wybudowanych drogach (sygnalizacja świetlna, progi, wysepki, chodniki), oznakowanie pionowe, położenie nawierzchni z destruktu w ramach potrzeb, zakup płyt MON wraz z usługą położenia.
 • 11 mln 760 tyś przewidziano na budowę ścieżek rowerowych.
 • W ramach projektu Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa przewidziano 7,1 mln zł na: budowę dróg (ul. Chełmońskiegi - ul. Daleka), przebudowę układu drogowego (ul. 3 maja i ul. Teligi oraz ul. Warszawska i Nadarzyńska), zakup 2 autobusów o napędzie elektrycznym, budowę zajezdni, przystosowanie sygnalizacji świetlnej, budowę ścieżki rowerowej w  ul. Osowieckie,. budowę baz rowerowych przy ul. Teligi, Osowieckiej, Okrężnej.
 • 2 mln zł przewidziano na prace modernizacyjne, kablowanie, budowę nowych pkt. świetlnych i wymianę opraw oświetleniowych na terenie miasta i wsi.
 • Po 1,5 mln zł przewidziano na wsparcie powiatu grodziskiego i województwa mazowieckigo. W ramach tych kwot realizowana będzie rozbudowa drogi nr 1510W Stare Kłudno – Żuków oraz skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin, wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1509W w zakresie chodnika, przebudowane zostanie też skrzyżowanie ul. Chełmońskiego (DW579) i ul. Żyrardowskiej (DW719)

Ważną pozycją w inwestycjach zajmuje edukacja i sport:

 • 10 mln zł przewidziano na modernizację Szkoły Podstawowej nr 5 (hala sportowa), Szkoły Podstawowej w Izdebnie Kościelnym, Rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 na ul. Westfala.
 • 4 mln zł zaplanowano na budowa hali na potrzeby kultury i sportu, arenę wielofunkcyjną, halę dla SP nr 6 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
 • 3 mln zł planowane jest na budowę nowego przedszkola przy ul. Okrężnej wraz z zagospodarowaniem terenu.

W budżecie przewidziano też nieco ponad 4 mln zł na kontynuację rozbudowy bazy rekreacyjnej i jednocześnie zabezpieczenie przeciw powodziowe, na nowe nasadzenia, małą architekturę, place aktywności fizycznej i place zabaw.

Pragniemy zaznaczyć, że wymieniamy tu jedynie największe inwestycje. Szczegółowy wykaz dostępny jest w uchwale.

RIO zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie. Przed głosowaniem nad budżetem Radna Aleksandra Kapuściak w imieniu radnych Ziemi Grodziskiej i Koalicji Obywatelskiej złożyła wniosek, by od stycznia 2019 zwiększyć nauczycielom dodatek za wychowawstwo. Jest to kwota  100 zł brutto.

Za uchwałą było 16 radnych przeciw 2.

Niestety obawiam się, że nie warto przywiązywać się do kształtu tego dokumentu na dłużej. W Grodzisku, podobnie jak w wielu innych gminach budżet jest aktualizowany i modyfikowany co sesję wedle potrzeb, na co zawsze przyzwala tak dominująca ilość radnych popierających działania burmistrza. Z ciekawością czekamy na kształt tego budżetu na koniec przyszłego roku.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: