Nie tak dawno pisaliśmy o dofinansowaniu na przebudowę ul. Okrężnej, a tu już 22 grudnia br. w Willi Niespodzianka została podpisana umowa na budowę tej ważnej ulicy jako elementu poprawy spójności układu drogowego łączącego popegeerowską miejscowość Książenice z centrum Grodziska Mazowieckiego.

Przedmiotem umowy jest: Budowa drogi gminnej ulicy Okrężnej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Piaskowej do terenu kolejowego WKD, przebudową napowietrznych linii oświetlenia ulicznego na linie kablowe NN oświetlenia ulicznego (na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Wiejskiej), WLZ do posesji na linie kablowe, budowa kanału technologicznego (od ul. Piaskowej do terenu kolejowego WKD) oraz przebudowa przyłączy i sieci gazowych w ciągu ulicy Okrężnej w Grodzisku Mazowieckim.
Podpisanie umowy na budowę ulicy Okrężnej

W ramach przedmiotowej przebudowy zostaną wykonane roboty budowlane z branż:

 • drogowa na odcinku od ul. Piaskowej do terenu kolejowego WKD:
  • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości 5,50 m,
  • wykonanie zjazdów indywidualnych wykończonych skosami 1:1 oraz łukami o promieniu 3 m,
  • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
  • wykonanie poboczy o szerokości 0,75m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
  • wykonanie zieleńców zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
 • sanitarna – kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Piaskowej do terenu kolejowego WKD:
  • zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej poprzez spadki poprzeczne i podłużne do zaprojektowanego systemu kanalizacji deszczowej.
 • elektryczna uwzględniająca przebudowę napowietrznych linii oświetlenia ulicznego oraz budowę WLZ do posesji na linie kablowe w tym między innymi:
  • budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego (na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Wiejskiej),
  • przyłączy WLZ do posesji od złącz kablowych,
  • demontaż istniejących przyłączy napowietrznych,
  • demontaż istniejącego  oświetlenia ulicznego wraz z utylizacją,
  • rozbiórka nawierzchni, montaż rur ochronnych, roboty montażowe, odbudowa nawierzchni po budowie linii kablowej, roboty geodezyjne, czasowa organizacją robót i oznakowanie na czas trwania robót, badani i pomiary instalacji, tyczeniem, inwentaryzacja geodezyjna i dokumentacją powykonawczą.
 • telekomunikacyjna:
  • budowa kanału technologicznego na potrzeby monitoringu miejskiego na odcinku od ul. Piaskowej do terenu kolejowego WKD,
 • sanitarna – gazowa:
  • przebudowa sieci gazowej stalowej w miejsce nie powodujące kolizji z budową stacji transformatorowych zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową.

Wykonawcą jest firma MKL – BUD sp. z o.o. z Warszawy. Termin realizacji to430 dni od dnia zawarcia umowy. Koszt inwestycji: 3 908 905,70 zł brutto

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: