Niemal jednogłośnie podczas grudniowej sesji radni Grodziska Maz. przyjęli uchwałę dotyczącą tegorocznego gminnego budżetu. Co najistotniejsze dla mieszkańców, w 2022 r. będą kontynuowane istniejące i rozpocznie się wiele nowych inwestycji, na które przeznacza się blisko 107 mln zł.

Po stronie dochodów ustalono kwotę w wysokości  374 243 122 zł. Ważną część stanowią tu subwencje i datacje (30%), dochody z podatków i opłat lokalnych (25%) oraz wpływy z podatków PIT i CIT (24%). W przypadku PIT, kwota ta jest o blisko 5 mln zł niższa niż w zeszłym roku i wynosi 83 607 040 zł. Jeśli chodzi o podatek od osób prawnych, jest to 6 332 032 zł, czyli o ponad 2 mln więcej w porównaniu do 2021 r. Natomiast wydatki gminy ustalono na kwotę 405 407 596 zł, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 31 164 474 zł, który pokryty będzie przychodami z kredytu i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym. W tym roku gmina zapłaci „janosikowe” w wysokości 7 595 592 zł.
W tym roku na inwestycje przeznaczy się 106 930 600 zł. Największą kwotę pochłoną remonty i modernizacje dróg (blisko 37 mln zł). Na samo zakończenie prac zleconych w 2021 r. ustalono kwotę 19 mln zł. Będzie to m.in. budowa i modernizacja takich dróg, jak ul. Okrężna, Ossolińskiego, Prądzyńskiego, Prostej, Głogowej, Konopnickiej, Kościuszki, Kilińskiego, 1 Maja, Ogrodowej i Szoslanda, a także budowa chodników przy ul. Popławskiej i Uroczej w Kozerach Nowych oraz parkingów przy pl. Zygmunta Starego, ul. Kilińskiego i Sportowej. Poza tym rozpoczną się również nowe inwestycje drogowe takie, jak budowa parkingu na ul. Traugutta wraz z wiatą rowerową i punktem ładowania samochodów elektrycznych, budowa ścieżki pieszo-rowerowej w stronę Chrzanowa Małego, od tunelu PKP wzdłuż ul. Bałtyckiej do Kraśniczej Woli i wzdłuż ul. Matejki, budowa ul. Chełmońskiej i Dalekiej, przebudowa skrzyżowania ulic 3 Maja i Teligi oraz ulic Warszawskiej i Nadarzyńskiej, zakup dwóch autobusów elektrycznych i budowa zajezdni autobusowej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osowieckiej oraz baz rowerowych przy ulicach Teligi, Osowieckiej i Okrężnej.

Największa kwota, bo 30 mln zł, przeznaczona w tym roku będzie na budowę Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej przy ul. Sportowej, czyli hali sportowej z areną wielofunkcyjną i salami lekcyjnymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (całkowity koszt to 84 mln zł). To jednak nie są jedyne inwestycje kubaturowe, zaplanowane na ten rok. Będzie to m.in. budowa nowych budynków komunalnych przy ul. Ułańskiej w Natolinie i modernizacja już istniejących budynków np. przy ul. Składowej, budowa siedziby OSP w Grodzisku Maz. i modernizacja strażnic OSP Kłudno Stare i Książenice, rozbudowa szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Bartniaka i modernizacja pozostałych szkół (w tym w zakresie modernizacji boisk szkolnych), rozbudowa przedszkoli m.in. w postaci budowy placów zabaw, modernizacja hali sportowej przy ul. Westfala i boiska Orlik przy al. Mokronoskich czy kontynuacja rozbudowy bazy rekreacyjnej w postaci budowy nowych placów sołeckich, placów zabaw, siłowni plenerowych oraz tężni i wybiegu dla psów.

W tym roku przebudowane zostaną także Plac Wolności i Plac Zygmunta Starego, a także kontynuowany będzie projekt sadzenia nowej zieleni. Zaplanowano również zakupy inwestycyjne, a to oznacza, że nowe wyposażenie zyskają placówki oświatowe, świetlice wiejskie, Centrum Kultury, Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejska i Urząd Miejski. Nowe pojazdy otrzymają za to Straż Miejska i Komenda Powiatowa Policji.

Warto zaznaczyć, że część zadań realizowana jest w planie wieloletnim i z udziałem środków zewnętrznych. Duże środki przeznaczone zostają na promocję Grodziska Maz., który w tym roku obchodzi 500-lecie.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: