Grodzisk Mazowiecki ma ratusz!

Po raz pierwszy, w trwającej blisko 500 lat historii miasta, Grodzisk Mazowiecki doczekał się ratusza. Nowa siedziba władz miejskich, zaprojektowana zgodnie ze standardami XXI w., zastąpiła dawny urząd, zlokalizowany w budynku pamiętającym lata międzywojenne.

Budowa ratusza ruszyła w sierpniu 2019 r. Zaprojektowany budynek wzbudza podziw nowoczesną bryłą i zwraca uwagę podświetlaną, przeszkloną elewacją, w tafli której odbija się sąsiadująca z nim Willa Niespodzianka – siedziba Biura Rady Miejskiej. Ratusz jest budynkiem użyteczności publicznej dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Powierzchnia użytkowa wynosi blisko 2200 m² i jest precyzyjnie rozplanowana. W piwnicach zlokalizowane zostało archiwum oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze znajdują się: Informacja, Sala Obsługi Mieszkańców, Urząd Stanu Cywilnego, a także przedstawiciele wydziałów: Finansowego, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego oraz pokoje do indywidualnych rozmów z interesantami. Urzędnicy pozostałych wydziałów, znajdujących się na piętrach, będą schodzić do interesantów na parter, co usprawni załatwianie spraw i nie będzie powodować konieczności poszukiwania przez mieszkańców właściwej komórki organizacyjnej. Na pierwszym piętrze zlokalizowane są gabinety burmistrza i jego zastępców wraz z sekretariatem, pokoje sekretarza gminy i skarbnika, a także wydziały: Dróg Gminnych, Promocji, Finansowy, Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego oraz referat, zajmujący się organizacjami pozarządowymi i stanowisko inspektora ochrony danych osobowych. Na drugim piętrze swoje miejsce znalazły: Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych oraz wydziały - Zamówień Publicznych, Gospodarki Nieruchomościami, Organizacyjny i Sołectw. Tutaj również pracują osoby odpowiedzialne za obsługę prawną urzędu. Na dachu budynku znajduje się kotłownia gazowa i instalacja paneli fotowoltaicznych. Rolę ratusza miejskiego podkreśla umieszczony na elewacji herb Grodziska Mazowieckiego, a także zegar – tradycyjnie odmierzający godziny życia miasta i gminy.

Pomiędzy ratuszem a sąsiadującym budynkiem sądu oraz blokiem mieszkalnym znajduje się ciąg pieszy, stanowiący dogodne połączenie komunikacyjne ulic Kilińskiego i Kościuszki. Pasaż ma formę deptaka ozdobionego zielenią oraz elementami małej architektury.

Zapraszamy 24 lipca br. o godz. 13.00. na dzień otwarty, w którym będzie można zwiedzić budynek pierwszego ratusza w Grodzisku Mazowieckim!

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: