Uchwała krajobrazowa już obowiązuje. W gminie Grodzisk Mazowiecki udało się wypracować standardy porządkujące reklamy w przestrzeni publicznej. Regulacje dotyczące wielkości, liczby i wyglądu szyldów, reklam i banerów zostały wprowadzone przez grodziskich radnych w uchwale zwanej popularnie „uchwałą krajobrazową”.

Uchwała nr 746/2022 z 20 kwietnia 2022 r. weszła w życie 11 maja 2022 r. Od tego dnia liczone są trzy terminy dostosowania istniejących reklam:

  • 12 miesięcy, czyli do 11 maja 2023 r.  – dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, sytuowanych na ogrodzeniach (głównie chodzi o banery) oraz na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki nieruchome, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Grodzisk Mazowiecki (w tym w rejestrze zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego),
  • 24 miesiące, czyli do 11 maja 2024 r. – dla wszystkich pozostałych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym banerów sytuowanych na budynkach i balkonach), z poniższym wyjątkiem:
  • 36 miesięcy, czyli do 11 maja 2025 r. – dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych sytuowanych na podstawie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę.

!!! Bardzo ważna informacja dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność i chcą zamontować reklamy/szyldy w miejscu jej prowadzenia:

Każda tablica i urządzenie reklamowe, w tym szyld i baner, montowane po 11 maja 2022 r. muszą być zgodne z wytycznymi obowiązującej uchwały krajobrazowej. W przypadku reklam umieszczonych niezgodnie z zapisami uchwały, gmina (organ) ma obowiązek wymierzyć karę pieniężną, której wysokość ustawodawca narzucił odgórnie w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 37d.

Kary są dotkliwe, wynoszą 112 zł za każdy dzień (opłata stała za 1 szt. niezgodnej reklamy) + 10 zł za każdy 1 m2 tej reklamy dziennie. Kwoty te należy zsumować w każdym indywidualnym przypadku (w zależności od powierzchni reklamy) i pomnożyć przez liczbę dni, kiedy reklama pozostaje niedostosowana. Karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Kary te będą również wymierzane właścicielom oraz najemcom lokali i nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminów dostosowania reklam istniejących przed 11 maja 2022 r., w terminach wyżej wymienionych.

Dlatego prosimy zwrócić uwagę, czy reklamy, tablice, szyldy i banery montowane obecnie, czyli po wejściu w życie uchwały, są zgodne z jej zapisami.

Poniżej zamieszczamy treść uchwały oraz prezentację wyjaśniającą jej zapisy w sposób graficzny.

UCHWAŁA NR 746/2022 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (plik PDF – 1,4 MB)
oraz uchwała wraz z rozstrzygnięciem: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/4917/

Prezentacja dotycząca uchwały krajobrazowej (plik PDF – 26,5 MB)

W razie jakichkolwiek wątpliwości, problemów z interpretacją zapisów uchwały, proszę zgłaszać się do Stanowiska ds. Kształtowania Przestrzeni Publicznych w grodziskim Ratuszu: tel. 22 463 46 09 lub Wydziału Planowania Przestrzennego: tel.  22 463 46 32. Można też kontaktować się pod adresem email: krajobraz@grodzisk.pl lub przyjść osobiście do Ratusza – ul. T. Kościuszki 12A, do stanowiska planowania przestrzennego na sali obsługi na parterze. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – chętnie wyjaśnimy zapisy uchwały i doradzimy, jak zastosować ją w każdym indywidualnym przypadku.

Lepiej nie ponosić zbędnych kosztów, dlatego zanim nie uzyskają Państwo potwierdzenia od pracowników Ratusza, że koncepcja umieszczenia reklam i szyldów jest zgodna z uchwałą krajobrazową, warto wstrzymać się z jej wywieszeniem. Kary są wysokie i gmina nie może zrezygnować z ich naliczania, gdyż jest to obowiązek ustawowy. Zapraszamy do kontaktu.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: