Odsłaniamy piękno Grodziska Mazowieckiego – uchwała krajobrazowa

Od 11 maja 2022 r. obowiązują nowe zasady sytuowania nośników reklamowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Tym samym Grodzisk Mazowiecki dołączył do miast, które wprowadziły standardy porządkujące reklamy w swojej przestrzeni publicznej. Uchwała zawiera regulacje dotyczące wielkości, ilości i wyglądu szyldów, reklam oraz banerów. Wszystko po to, aby nasze miasto było estetyczne, piękne i pozbawione chaosu reklamowego. Pod hasłem "Odsłaniamy piękno GRODZISKA MAZOWIECKIEGO" gmina ruszyła z kampanią informacyjną, która ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z uchwałą krajobrazową. Jej głównym celem jest budowanie dobrego wizerunku miasta oraz podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez uporządkowanie reklam, zlikwidowanie wśród nich chaosu oraz poprawienie ich czytelności.

Od dnia wejścia uchwały krajobrazowej w życie tj. 11 maja 2022 r. liczone są trzy terminy dostosowania istniejących reklam:

  • 12 miesięcy, czyli do 11 maja 2023 r. – dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, sytuowanych na ogrodzeniach (głównie chodzi o banery) oraz na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki nieruchome, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Grodzisk Mazowiecki (w tym w rejestrze zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego),
  • 24 miesiące, czyli do 11 maja 2024 r. – dla wszystkich pozostałych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym banerów sytuowanych na budynkach i balkonach),
  • 36 miesięcy, czyli do 11 maja 2025 r. – dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych sytuowanych na podstawie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę.Każda tablica i urządzenie reklamowe, w tym szyld i baner, montowane po 11 maja 2022 r. muszą być zgodne z wytycznymi obowiązującej uchwały krajobrazowej w Grodzisku Mazowieckim. W przeciwnym razie, gmina (organ) ma obowiązek wymierzyć karę pieniężną, której wysokość ustawodawca narzucił odgórnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 37d. Kary wynoszą 112 zł za każdy dzień (opłata stała za 1 szt. niezgodnej reklamy) + 10 zł za każdy 1 m2 tej reklamy dziennie. Kwoty te należy zsumować w każdym indywidualnym przypadku (w zależności od powierzchni reklamy) i pomnożyć przez ilość dni, kiedy reklama pozostaje niedostosowana. Karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Wszelkich informacji udziela wydział Planowania Przestrzennego, Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 12a, tel. 22 463 46 32, e-mail: krajobraz@grodzisk.pl.

Na stronie internetowej dostępne są wszystkie informacje na temat uchwały wraz z broszurą informacyjną do pobrania: www.planowanieprzestrzenne.grodzisk.pl/uchwala-krajobrazowa/

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: