Michałowicka uchwała krajobrazowa opublikowana

Gmina Michałowice dołączyła do nielicznego grona gmin, w których udało się w pełni przeprocedować uchwałę krajobrazową. Zacznie ona obowiązywać od połowy grudnia.

Prace nad uchwałą gmina rozpoczęła w 2019 r. Ma przeciwdziałać nasilającemu się lokalizowaniu w przestrzeni publicznej gminy, w sposób praktycznie dowolny i bez ograniczeń co do wyglądu i ilości, tablic i urządzeń reklamowych.

Pracując nad uchwałą, władze gminy dążyły do zachowania krajobrazu kulturowego, wysokiego poziomu jakości życia, a także realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony przyrody oraz prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego. Daje ona szanse na poprawę estetyki gminy i realny wpływ na formę i miejsce sytuowania wszechobecnych reklam. Pozwala też przeciwdziałać negatywnym zjawiskom degradacji krajobrazu i przestrzeni.

W procesie przyjmowania uchwały ważny był sposób procedowania nad uchwałą. W wielu miejscach w Polsce, właśnie ze względów proceduralnych, wojewoda, po wielu latach prac wykonanych przez gminy, odrzucał tego rodzaju uchwały. W Michałowicach prace poprzedzone były konsultacjami społecznymi, w których uczestniczyli mieszkańcy oraz przedsiębiorcy. Uchwała była też dwukrotnie wykładana publicznie. Zaowocowało to ponad setką uwag, przyjętych wraz z uchwałą przez Radę gminy pod koniec października br.

Pod koniec listopada uchwała ta została opublikowana z drobnymi skreśleniami przez wojewodę. Zacznie obowiązywać od 15 grudnia br. Warto zaznaczyć, że uchwała przewiduje 24 miesiące czasu na dostosowanie obecnych obiektów do jej zapisów.

Do pobrania:

Uchwała Nr XLVIII/508/2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 października  2022 r.
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic reklamowych i
urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: