To jeden z wersów kolędy, a właściwie przesłanie dla nas. Kolędę usłyszeli Ci, którzy mieli okazję zobaczyć „Jasełka Lwowskie” - inscenizację podania biblijnego w wykonaniu dzieci ze Szkoły Języka Polskiego przy Centrum Kulturalno-Oświatowym im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole na Ukrainie. Zespół tworzą dzieci powyżej 6 roku życia i dorośli, łącznie 50 osób. Scenariusz opracowała i przedstawienie reżyserowała – Zofia Arbora.

W środę, 9 stycznia, wspaniałych artystów amatorów oklaskiwali uczniowie grodziskich i milanowskich szkół wraz z nauczycielami i rodzicami, wypełniający po brzegi salę widowiskową Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Całe widowisko wykonane było w języku polskim z charakterystycznym wschodnim "zaśpiewem". Sala rozbrzmiewała też przepięknymi kolędami, wykonywanymi pomiędzy scenkami przez trzy nauczycielki ze szkoły w Nowym Rozdole, w większości acappella. Artyści nagradzani byli gromkimi brawami, przez zachwyconą ich występem publiczność. Niejedna osoba ukradkiem ocierała łzy wzruszenia.
Na zakończenie artyści dostali wiele upominków od przedstawicieli szkół. Spotkanie  prowadziła Lidia Abramczyk – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatu Grodziskiego. Na przedstawieniu obecny był starosta Marek Wieżbicki, a także wielu radnych powiatowych.

Kim są artyści?

Centrum Kulturalno –Oświatowe im. Karoliny Lanckorońskiej w Nowym Rozdole, jest prowadzone przez Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce”. Głównym celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i pogłębianie znajomości języka polskiego, nauka czytania i pisania po polsku. Szkoła Języka Polskiego funkcjonuje od 2008 r. Do szkoły uczęszcza 150 dzieci pochodzenia polskiego. Nie jest to szkoła niedzielna, jak wiele innych szkół polskich na Ukrainie. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, od godz. 15.00 do 19.00, bowiem rano dzieci uczęszczają do szkoły ukraińskiej. Tygodniowy plan zajęć dla każdej z 11 grup to: 4 godziny języka polskiego, godzina literatury, godzina historii, godzina geografii oraz godzina narodoznastwa. Szkoła przygotowuje także kandydatów na wyższe studia w polskich uczelniach. Ważną rolę odgrywa nauka historii i geografii Polski oraz zapoznawanie dzieci z tradycją i obyczajami polskimi. Profesjonalni instruktorzy prowadzą również kółka zainteresowań. Efekty działań edukacyjnych można ocenić oglądając film  www.youtube.com/watch?v=0ckQdaEVaUE
Prezesem Stowarzyszenia jest Mirosława Tomecka, Ukrainka, żona Polaka Edwarda Tomeckiego z Sochaczewa, który przybył na Ukrainę w celach biznesowych. Nie mógł się oprzeć urokowi Kresów, znalazł tam żonę i Polaków zapomnianych przez Ojczyznę. To właśnie dla nich stworzył jedno z najprężniej działających stowarzyszeń polskich na Ukrainie, które finansuje w dużym zakresie z własnych środków.
Nowy Rozdół,  miasto na Ukrainie położone 50 km na południowy-wschód od Lwowa, powstało 1953 r., kiedy to w pobliskim Rozdole, byłym majątku Lanckorońskich, odkryto pokłady siarki. Nie starczyło jej jednak na długo i już na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku złoża zostały wyczerpane. To właśnie wtedy, gdy zamykano kopalnie, a ludzie zostali pozbawieni pracy, w Nowym Rozdole pojawił się Edward Tomecki.
W okolicach Rozdołu mieszka kilka tysięcy Polaków. Niektórzy nie mówią już w ojczystym języku, ale czują się Polakami. Mimo iż na tym terenie nie dochodziło do konfliktów narodowościowych, to jednak nasi rodacy w Nowym Rozdole nie mają słodkiego życia. Osiemdziesiąt procent z nich żyje poniżej minimum socjalnego, które na Ukrainie wynosi 80 dolarów miesięcznie. Obraz Nowego Rozdołu i okolic przybliżają zdjęcia http://www.fmix.pl/tag/Rozd%C3%B3%C5%82/1

Jak doszło do grodziskiego spotkania?

Do Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim, nasi rodacy z Ukrainy zostali zaproszeni przez starostę Marka Wieżbickiego i burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego.
Kontakt powiatu ze szkołami polskimi na Ukrainie ma już swoją 2-letnią historię, a inicjatorką tego kontaktu była Aleksandra Biniszewska Dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej. W 2009 r. przedstawiciele naszego powiatu pojechali z darami ofiarowanymi przez mieszkańców oraz różne firmy i organizacje działające w powiecie, do jednej z dwu polskich szkół we Lwowie – Szkoły Średniej Ogólnokształcącej nr 10 im. św. Marii Magdaleny. Tu doszło do spotkania z uczniami szkoły w Nowym Rozdole, którzy zaprezentowali program słowno-muzyczny. Kontakt został podtrzymany i dzięki temu mogliśmy zobaczyć to wzruszające przedstawienie.
Poza Grodziskiem Mazowieckim, Lwowskie Jasełka były prezentowane w niedzielę 9 stycznia w kościołach Jaktorowa i Międzyborowa, zaś w czwartek 13 stycznia w Zespole Szkół nr 1 w Milanówku. Jestem pełna podziwu dla dyrektor szkoły Elżbiety Przeździeckiej i współpracowników za zorganizowanie tego przedstawienia w trudnych warunkach, w czasie trwania zajęć w szkole, za przygotowania dzieci do właściwego jego odbioru.
Towarzystwo „Wielkie Serce” wysłało oferty do wielu szkół, ale tylko dwie zdecydowały się ich zaprosić. Poza szkołą w Milanówku przedstawienie mogli zobaczyć uczniowie w Gimnazjum w Kętach koło Sochaczewa.
W dniach od 8 do 13 stycznia Jasełka Lwowskie były ponadto prezentowane w Warszawie: na Targówku, na Bemowie, w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, oraz w Pruszkowie i w Mszczonowie. Artyści uczestniczyli również w opłatkowym spotkaniu w Biurze Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.
W dniach do 14 do 21 stycznia będą przebywać w Krakowie i okolicy, dając po 2 spektakle dziennie.

Czy możemy im pomóc?

Rozmawiałam na ten temat z Lidią Abramczyk, dość dobrze zorientowaną w sytuacji Polaków na Ukrainie. Zdaniem Pani Lidii najbardziej efektywne są bezpośrednie kontakty z poszczególnymi rodzinami. Z prośbą o nawiązanie takich kontaktów można się zwrócić do Towarzystwa „Wielkie Serce”, pisząc na adres:
Lesi Ukrainki 1, 81-652 Nowy Rozdół Ukraina lub na email:
wielkieserce@wp.pl, kontakt telefoniczny : (38) 032 61 30603


 
Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Jasełka lwowskie


To może Cię zainteresować: