4 grudnia w Grodzisku Mazowieckim odbyło się w Grodzisku spotkanie Konwentu Starostów, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim "janosikowego", perspektywy finansowania unijnego w kolejnych latach i podziału środków NFZ.

Samorządowcy sprzeciwili się dotychczasowej formie naliczania "janosikowego", jako podatku wyrównawczego na rzecz biedniejszych samorządów. Podatek skalkulowany jest w taki sposób, że zakłada jedynie rozwój i wzrost dochodów gmin. Zawodzi, kiedy następuje spadek dochodów. Wówczas wyniszcza płatnika, tak jak zrobiło to z Województwem Mazowieckim, które musi wziąć pożyczkę, żeby uchwalić budżet na 2014 rok -  przypomina marszałek Mazowsza Adam Struzik.

To prowadzi do zadłużania województwa, które będzie się pogłębiało. Musi dojść do zmiany systemu naliczania wpłaty - dodaje marszałek. Podkreśla jednocześnie, że zadanie wyrównywania rozwojowego powinien wziąć na siebie budżet państwa. -Jeśli nie będzie woli dokonania zmian, być może bogatsze samorządy przestaną płacić podatek i tak wymuszą reformę – mówił podczas spotkania burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. - Gmina płaci ogromne koszty ,,janosikowego” województwa, brakuje na remont drogi 719, odkładana jest budowa obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. Województwo nie ma pieniędzy, my na tym tracimy - podkreśla burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński.

- Trzeba ratować Mazowsze, poziom zadłużenia szpitali także zbliża się do dramatycznego, co może pogorszyć jakość świadczonych usług - dodaje burmistrz Grodziska Mazowieckiego. - Nie jestem przeciwko pomaganiu ale nie kosztem innych. Pomagajmy tak, aby można było nam także bezpiecznie funkcjonować - podkreśla szef grodziskiego ratusza.

Samorządowcy przyjęli wspólne stanowisko w którym wyrażają głęboki niepokój sytuacją finansową Województwa Mazowieckiego. Ich zdaniem utrzymanie aktualnego sposobu naliczania tego podatku grozi paraliżem funkcjonowania województw, powiatów, miast i gmin osiągających wyższe dochody, a nawet skazanie ich na bankructwo.

Stanowisko zostało przesłane do posłów, senatorów, ministerstw oraz kancelarii Premiera RP.
 
 
Stanowisko Konwentu Starostów oraz Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego

Samorządowcy zebrani na wspólnym posiedzeniu Konwentu Starostów oraz Konwentu Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów Województwa Mazowieckiego wyrażają daleko idące zaniepokojenie systemem naliczania janosikowego i jego destrukcyjnym wpływem na finanse samorządów.

System ma wady i wielu samorządom nie pozwala normalnie funkcjonować. Objawia się niedoinwestowaniem infrastruktury drogowej, wstrzymaniem wielu znaczących inwestycji i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców.

Podatek ,,janosikowy” w obecnym kształcie postrzegany jest przez samorządy jako kara za dobre gospodarowanie, a na jego wady wskazał również Trybunał Konstytucyjny.

Nie jesteśmy przeciwni dzieleniu się dobrobytem, wręcz przeciwnie- biedniejszym samorządom trzeba pomagać, ale obecnie funkcjonujący system zwiększa liczbę samorządów ubogich i niedoinwestowanych. Szczególnie jest to widoczne na Mazowszu i na przykładzie Województw Mazowieckiego, które tylko do sierpnia 2013 r. dokonało wpłaty 6.221.904.982 złotych do budżetu państwa i jest podstawowym płatnikiem ,,janosikowego” dla województw. Tak ogromna redystrybucja dochodów Województwa Mazowieckiego i jego obecna sytuacja finansowa ujawniła w sposób szczególnie jaskrawy słabość obecnego systemu wpłat korekcyjno- wyrównawczych, polegający na braku proporcjonalności między obowiązkiem wspierania biedniejszych samorządów a możliwością skutecznego wykonywania własnych zadań.

Spadek potencjału Województwa Mazowieckiego stał się już faktem i również dla nas jest on niepokojący. Niebawem rozpocznie się realizacja nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014- 2020, tymczasem osłabione finansowo Województwo Mazowieckie nie jest już w stanie zgromadzić koniecznego na wkłady własne do projektów- finansowania, a co za tym idzie, nie wykorzysta funduszy adresowanych specjalnie dla Mazowsza. Niestety dotknie to głównie mieszkańców Mazowsza i przedsiębiorców mających tutaj swoje siedziby. To przede wszystkim Mazowszanie nie będą mogli liczyć na nowe projekty w zakresie połączeń drogowych, rozwoju przedsiębiorczości, transportu przyjaznego środowisku ( kolej i transport publiczny), cyfryzacji kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e – usługi administracji) czy działania z zakresu wyłączenia społecznego i aktywizacji zawodowej.

Rażąco niesprawiedliwy dla Mazowsza jest również poziom finansowania opieki zdrowotnej przez NFZ szczególnie w zakresie opieki szpitalnej. Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego opłacają składki zdrowotne w wysokości ok. 11 mld zł., natomiast do ich dyspozycji pozostaje tylko 9 mld. zł.

Dlatego też zwracamy się do wszystkich organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej z wielkim apelem o jak najszybsze zmiany obecnych przepisów. Brak tych zmian postawi szereg samorządów na marginesie, z którego niedostępne będą dla nich środki unijne nowej perspektywy na lata 2014-2020, gdyż nie będą one w stanie zapewnić nawet udziału własnego dla projektowanych przedsięwzięć.
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: