fot. Urząd Miasta Grodzisk Maz.

W tym roku mija 15 lat od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki środkom z europejskiego budżetu wiele zmieniło się również w Grodzisku Mazowieckim i okolicach. W sumie trafiły już do niego ponad 344 mln zł z UE. Ponadto, od 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało podzielone statystycznie, a co za tym idzie zmieniły się także granice niektórych subregionów. Do warszawsko-zachodniego, w którym jest m.in. powiat grodziski, dołączony został powiat nowodworski.

– Przystępując do Unii Europejskiej Polska niewątpliwie awansowała społecznie i gospodarczo. Nasze członkostwo w UE to nie tylko kwestie finansowe, ale też współuczestnictwo w tworzeniu nowego prawa dla tej części Europy. Jednak to, co jest najbardziej widoczne dla mieszkańców, to efekty uzyskanego wsparcia z UE. Mazowsze świetnie wykorzystało tych 15 lat, jest silnym konkurencyjnym regionem. Najsprawniej o środki unijne zabiegali samorządowcy, co wyraźnie widać w Grodzisku Mazowieckim – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Na tym nie koniec. W Brukseli cały czas trwają prace nad nowym budżetem. Liczymy, że Komisja Europejska oprze go na istniejącym od 1 stycznia 2018 r. nowym podziale statystycznym – dodał marszałek.

Od ubiegłego roku z punktu widzenia statystyk, Mazowsze ma wydzielone dwa regiony: warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Każdy z regionów podzielony jest dodatkowo na subregiony. W stołecznym warszawskim w naturalny sposób znajduje się stolica wraz z otaczającymi ją powiatami. Tym razem jednak subregion warszawski zachodni, do którego zawsze należał Grodzisk Mazowiecki, zmienił swój zasięg. Obecnie w jego skład wchodzą powiaty nowodworski, grodziski, piaseczyński, pruszkowski i warszawski zachodni. – Liczymy na to, że zarówno rząd, jak i nowi europosłowie zaangażują się w walkę o lepszy budżet dla Polski na lata 2021-2027. Zależy nam także na tym, by Mazowsze było traktowane już według nowego podziału statystycznego. Razem z prezydentem Warszawy podpisaliśmy stanowisko o wspólnym programie operacyjnym, który obejmowałby dwa komponenty. Każdy z obecnie wydzielonych regionów musi rozwijać się w swoim tempie, według swoim możliwości, uzyskując adekwatne do swego rozwoju wsparcie, a jednocześnie muszą one rozwijać się w porozumieniu ze sobą, bo nadal są to dwa obszary jednego województwa – tłumaczył marszałek Adam Struzik.

W ciągu tych 15 lat członkostwa naszego kraju w UE Grodzisk i cały powiat grodziski przeszedł ogromne zmiany. Ich efektem są nowe i zmodernizowane drogi, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. W sumie do samego powiatu grodziskiego trafiło już ponad 344,7 mln zł z UE. Wsparcie unijne pochodziło z programów ZPORR 2004-2006, RPO WM 2007-13, PROW 2007-13, a także RPO WM 2014-20 i PROW 2014-20.

Samorządowcy i przedsiębiorcy z powiatu grodziskiego bardzo aktywnie ubiegają się o środki unijne. Widać też, że z każdą kolejną perspektywą coraz lepiej sobie radzą. Z regionalnego programu, który był na lata 2007-2013 do powiatu grodziskiego trafiło prawie 158 mln zł. Z obecnego RPO WM – choć on nadal trwa – już pozyskano 159,7 mln zł. To nie są tylko jakieś abstrakcyjne liczby. Te kwoty przekładają się przede wszystkim na rozwój tego terenu. Mieszkańcy zyskują nie tylko nowe przestrzenie kulturalne, lepszy dojazd do miejsca pracy, ale także zwiększa się komfort leczenia czy wypoczynku i rekreacji – zaznacza Bożena Żelazowska, radna województwa mazowieckiego.

RPO WM 2014-2020

Do tej pory w ramach obecnej perspektywy finansowej – RPO WM 2014-2020, dofinansowano już 83 projekty z powiatu grodziskiego – wsparcie z UE wyniosło 159,7 mln zł, a ogólna wartość tych inwestycji to 216 mln zł.

Największe dofinansowanie uzyskały działania z zakresu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększania jakości życia oraz gospodarki przyjaznej środowisku – podpisano umowy na 12 inwestycji, dla których łączna kwota wsparcia to 59,6 mln zł. Wśród nich są m.in. projekty realizowane wspólnie z innymi samorządami – np. budowa sieci tras rowerowych w ramach ZIT, budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim.

Ważnym projektem, z którego skorzystają mieszkańcy Grodziska i okolic, jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 (która otrzymała 48 mln zł z UE).

Fundusze europejskie wspierają również działania z zakresu włączenia społecznego. Takie projekty ośrodków pomocy społecznej czy fundacji zyskały ok. 21,6 mln zł dofinansowania. Na przykład osoby z niepełnosprawnościami korzystają z zajęć w świetlicy integracyjnej i w ramach warsztatów terapii zajęciowej organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus z Grodziska Mazowieckiego. Środki z programu regionalnego wspierają też rewitalizację czy wprowadzanie e-usług w urzędach i placówkach medycznych.

W poprzedniej perspektywie w Grodzisku Mazowieckim na rewitalizację centrum miasta uzyskano z UE dotację ponad 15 mln zł. Zmiany dotyczą też terenów zielonych, w tym stawów Walczewskiego.

PROW 2014-2020

W obecnej perspektywie w ramach PROW 2014-2020 do beneficjentów z powiatu grodziskiego trafiło już ponad 7 mln zł. Podpisane zostały 93 umowy, z czego aż 92 dotyczyły wsparcia w ramach obszaru LEADER.

RPO 2007-2013

W ramach RPO 2007-2013 do powiatu grodziskiego trafiło ponad 157,9 mln zł. Zrealizowanych zostało ponad 70 projektów. Wśród największych inwestycji można wymienić:

 • rewitalizację wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego, etap I – ponad 15,8 mln zł;
 • kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych gminy Grodzisk Mazowiecki w tym terenu przeznaczonego pod utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu – ponad 11,9 mln zł;
 • zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem – ponad 9,7 mln zł;
 • budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Żabia Wola oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Żabia Wola – ponad 8,5 mln zł;
 • poprawę jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę przedszkola, organizację klas „0", biblioteki, hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie – ponad 8,1 mln zł;
 • budowę miejskiej strefy aktywności gospodarczej przy ul. Montwiłła rejon ulicy Spokojnej w Grodzisku Mazowieckim – ponad 7,7 mln zł;
 • poprawę spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – etap I – 7 mln zł.

PROW 2007-2013

W latach 2007-2013 w ramach PROW zrealizowanych zostało 86 projektów. Środki unijne przeznaczone na ten cel to ponad 8,1 mln zł.

Wsparcie uzyskały projekty dotyczące budowy i modernizacji obiektów sportowych, tworzenia nowych przestrzeni sportu i rekreacji, budowy ścieżek rowerowych, chodników, a także organizacji licznych wydarzeń kulturalno-sportowych.

ZPORR 2004-2006

W latach 2004-2006 w powiecie grodziskim zrealizowanych zostało 9 projektów. Kwota unijnego wsparcia wyniosła ponad 16 mln zł. Wśród największych inwestycji są:

 • budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Grodzisku Mazowieckim – ponad 9,1 mln zł;
 • rewitalizacja i adaptacja Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich – ponad 1,8 mln zł;
 • przebudowa 2,6 km drogi o znaczeniu regionalnym w Budach Michałowskich w gminie Jaktorów – ponad 1,8 mln zł;
 • budowa drogi dojazdowej do Strefy Przemysłowej w gminie Grodzisk Mazowiecki – ponad 1,7 mln zł.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: