Na dzisiejszej Sesji grodziscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie referendum dotyczącego Ustawy Metropolitarnej. Referendum, tak jak w 14 innych gminach, w tym: w Błoniu, Brwinowie, Milanówku i Podkowie Leśnej-  odbędzie się 4 czerwca br.

W marcu mieszkańcy Legionowa odrzucili propozycję włączenia swojej gminy do metropolii warszawskiej na warunkach określonych w projekcie ustawy Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie to zachęciło radnych innych gmin do przyjęcia podobnych uchwał. Dziś o referendum zdecydował też Grodzisk.

W referendum mieszkańcy odpowiedać będą na pytanie: Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m. st. Warszawa jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Grodzisk Mazowiecki?

Sama uchwała wywołała krótką dyskusję wśród władz gminy. Na początku dyskusji Burmistrz Grzegorz Benedykciński zwrócił uwagę na sposób przeprowadzenia prac nad ustawą - Dziś powiedziałem w wywiadzie telewizyjnym, podczas konferencji „Metropolia, ale jaka?”, że te prace powinny rozpocząć się od tej konferencji. Był tam przedstawiany przykład Paryża, gdzie do takiego rozwiązania dochodzono między innymi przez konsultacje, w około 10 lat.
Burmistrz zwrócił uwagę na to, że wszystkie gminy wokół Grodziska będą przeprowadzały takie referenda. - Nie wyobrażam sobie byśmy nie dali naszym mieszkańcom możliwości wypowiedzi w tej sprawie. Nie wyobrażam sobie podejmowania decyzji w tak ważnej sprawie bez opinii mieszkańców – dodał Burmistrz. Zaznaczył, że chce przekazać obiektywne informacje i nie będzie prowadzili negatywnej kampanii.

W dyskusję włączyła się Radna Alicja Pytlińska – Ja nie mam nic przeciwko referendum, niemniej jednak z mojej najnowszej wiedzy wynika, że ta sprawa zaczęła się wyciszać i od propozycji, którą złożono w Sejmie zaczęto odchodzić. Mam taką obawę, że sporo osób wiązało nadzieje związane z powstaniem metropolii warszawskiej i chciałabym by ta wiedza, która zostanie ludziom przekazana, była szeroka i pod względem tego,co jest w uchwale jak i jakie jest nasze stanowisko jako samorządu.

O inicjatywę referendum pytał też między innymi radny Krzysztof Kowalczyk. Jak zaznaczył burmistrz  „inicjatywa jest efektem oczekiwań ludzi, zgłoszonych przez Ziemię Grodziską”. Mówił o tym, że był na wielu spotkaniach, gdzie ludzie nie tylko chcieli, ale wręcz żądali referendum.

Radna Ewa Górska zaproponowała by do referendum dodać jeszcze jeden ważny temat – przebiegu linii 400kV. Apel ten nie spotkał się jednak z uznaniem radnych.

W głosowaniu radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Referendum w Grodzisku Mazowieckim, tak jak w 14 innych gminach - odbędzie się 4 czerwca 2017 roku.

Niestety, patrząc na podkościelne „konsultacje” i na debatę jaka miała miejsce w Milanówku i przygotowanie przedstawicieli ustawodawców, można obawiać się o merytoryczny poziom informacji. Liczymy, że zarówno przedstawiciele władz centralnych jaki i samorządowcy staną w tej ważnej sprawie na wysokości zadania.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: