Podczas wczorajszej sesji radni województwa udzielili zarządowi województwa absolutorium. – To był dobry rok dla Mazowsza. Weszliśmy w nowy okres programowania, zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, a pod kolejne przygotowaliśmy fundamenty. Sukcesywnie zmniejsza się również nasze zadłużenie – podsumował marszałek Adam Struzik.

Dochody województwa w 2016 r. wyniosły 2,3 mld zł, co stanowi 97,29 proc. planu. Rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 55 mln zł. Dochody z tytułu PIT wyniosły 285 mln zł. W 2016 r. wykonanie PIT było wyższe o 7,97 proc. w stosunku do wykonania w 2015 r.

Wykonanie w 2016 r. dochodów CIT było wyższe o 74,3 mln zł (wzrost o 5,37 proc.) w stosunku do 2015 r. i wyniosło – 1,45 mld zł.

– Praca w samorządzie to wielkie zobowiązanie – wobec wyborców i całej regionalnej społeczności. To coś więcej niż praca, to misja i pasja, której poświęca się każdy dzień. Dziękujemy za zaufanie i uznanie dla efektów naszej pracy. Widok dynamicznie rozwijającego się Mazowsza jest największą nagrodą – podsumował decyzję radnych, marszałek Adam Struzik.

Istotnie niższe było natomiast wykonanie dochodów o charakterze majątkowym. Niski poziom pozyskanych w ubiegłym roku dochodów z dotacji i płatności unijnych jest konsekwencją zakończenia poprzedniej perspektywy unijnej. W efekcie w 2016 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 395 mln zł. Wynik budżetu Województwa Mazowieckiego w 2016 r. był dodatni, aczkolwiek istotnie niższy wobec poprzedniego roku (55 mln zł wobec 175 mln zł w roku poprzednim). Co ważne, zmniejszyła się kwota długu w związku ze spłacanymi systematycznie ratami zobowiązań kredytowych z 1,5 mld zł (31 grudnia 2015 r.) do 1,4 mld zł (31 grudnia 2016 r.).

Co ważne, stabilizację budżetu Mazowsza zauważyła również agencja ratingowa Fitch. W maju tego roku Fitch potwierdził rating województwa mazowieckiego na poziomie „BBB+": Perspektywa Stabilna. Spadające zadłużenie, stabilne wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia, a także poprawa płynności finansowej i „janosikowe” dostosowane do realnych możliwości regionu to wszystko wpłynęło na opinię Fitch Ratings.

Fitch Ratings potwierdził rating województwa mazowieckiego; międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie zagranicznej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie „BBB+'', międzynarodowy długoterminowy rating dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)".

Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch potwierdził także długoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie „BBB+’’ dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro.

Jak podkreśla Fitch „Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwania, że w średnim okresie województwo utrzyma solidne wyniki budżetowe i dobrą płynność, przy równoczesnym spadku zadłużenia bezpośredniego.

Zdaniem Fitch „Województwo utrzyma solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną wynoszącą około 20 proc. – 25 proc. w średnim okresie. Będzie to rezultatem utrzymywania wydatków bieżących pod ścisłą kontrolą”. Przyczyni się do tego również wzrost dochodów z tytułu CiT. Podatek ten jest najważniejszym źródłem finansowania budżetu, a jego udział w dochodach operacyjnych wynosi ok. 65 proc.

NAJWIĘKSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2016 R.

Zdrowie

Do najważniejszych inwestycji w placówkach służby zdrowia zrealizowanych w 2016 r. należały m.in.:

 • rozbudowa i przebudowa budynku H i G oraz nadbudowa budynku G na potrzeby oddziałów Dziecięcego i Okulistycznego oraz Apteki Szpitalnej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (8 mln zł);
 • modernizacja Pawilonu IV a – utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Szpitalu im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (6,2 mln zł);
 • zakup rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem oraz dostosowanie pomieszczeń i instalacji w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie (5,4 mln zł);
 • przebudowa części budynku głównego oraz zakup wyposażenia dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie (4 mln zł);
 • przebudowa, modernizacja pomieszczeń budynku D na potrzeby przychodni specjalistycznych, rejestracji, szatni i części administracji wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce (4,3 mln zł);
 • budowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dzieci w lokalizacji przy ul. Reymonta 83/91 w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (3,4 mln zł); zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (3,1 mln zł);
 • modernizacja Oddziału Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (3,2 mln zł);
 • modernizacja pomieszczeń I piętra budynku F dla podtrzymania działalności Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie (2,7 mln zł);
 • rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 7 w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie (2,6 mln zł);
 • zakup aparatów RTG dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (2,4 mln zł);
 • zakup angiografu wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Pracowni Hemodynamicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (2,4 mln zł);
 • przebudowa i rozbudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach (2,3 mln zł);
 • zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (1,9 mln zł);
 • zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornie (1,9 mln zł);
 • modernizacja Oddziału Położnictwa i Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (1,9 mln zł);
 • modernizacja pomieszczeń budynku E poziom -1 na potrzeby Oddziału Neurologii Szpitala Dziecięcego im. Prof. dr. J. Bogdanowicza w Warszawie (1,7 mln zł);
 • zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Hematologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu (1,4 mln zł);
 • modernizacja systemu elektroenergetycznego w SSZZOZ w Rudce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej (1,2 mln zł);
 • zakup cyfrowego aparatu RTG do mammografii z funkcją tomosyntezy dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce (1 mln zł);
 • roboty remontowe – poprawa stanu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie (925 tys. zł);
 • zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (913 tys. zł);
 • modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (900 tys. zł);
 • budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim (760 tys. zł);
 • przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie (519 tys. zł).

Drogi

W 2016 r. ponad 143 mln zł przeznaczonych zostało na inwestycje drogowe. Dzięki tym środkom udało się m.in. rozbudować lub przebudować 55 km dróg wojewódzkich, wyremontować ponad 110 km dróg wojewódzkich, a także wyremontować, wybudować obiekty mostowe, przepusty i wiadukty.

Jedną z największych inwestycji prowadzonych na mazowieckich drogach jest budowa obwodnicy Lipska. W sierpniu 2016 r. zarząd województwa zdecydował, że projekt ten będzie współfinansowany ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. Aktualnie trwa budowa drugiego etapu tej inwestycji – nowego przebiegu drogi 747 na odcinku 8,5 km wraz z obwodnicą Lipska (34 mln zł). Trwają również prace projektowe trzeciego etapu inwestycji od drogi krajowej nr 9 do drogi krajowej nr 79 w Lipsku.

Do największych inwestycji drogowych należą m.in.: przebudowa 8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 relacji Przyjmy – Brok – granica województwa (3,6 mln zł); przebudowa 6,2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa (7 mln zł); rozbudowę 4,8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 544 relacji granica województwa – Mława – Przasnysz – Krasnosielc – Ostrołęka (11,6 mln zł); przebudowa 3,2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 731 relacji Potycz – Warka – Białobrzegi (8 mln zł).

Największe przeprowadzone w 2016 r. remonty dróg to m.in.: remont łącznie blisko 16 km drogi wojewódzkiej nr 575 (relacji Płock – Nowy Kazuń) na wybranych odcinkach (7,2 mln zł); remont łącznie ponad 9,4 km drogi wojewódzkiej nr 698 (relacji: Siedlce – Łosice– granica województwa) na wybranych odcinkach (3,7 mln zł); remont łącznie ponad 8,3 km drogi wojewódzkiej nr 737 (relacji Radom – Pionki – Kozienice) na wybranych odcinkach (3,2 mln zł); remont łącznie ponad 6 km drogi wojewódzkiej nr 719 (relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion) na wybranych odcinkach (5,3 mln zł); remont blisko 7 km drogi wojewódzkiej nr 696 (relacji Węgrów – Chodów) na wybranych odcinkach (3 mln zł).

Kultura

Pieniądze z budżetu Mazowsza w 2016 r. wsparły także inwestycje w placówki kulturalne. Do największych zrealizowanych projektów należały m.in.: zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu (2,7 mln zł); budowa pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie (2,3 mln zł); zakup systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego na potrzeby koncertów wyjazdowych Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” (1,5 mln zł); modernizacja i rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania, systemów antywłamaniowych i p.poż. oraz adaptacja strychów na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze w budynku Muzeum Regionalnego w Siedlcach (815 tys. zł); rozszerzenie oferty oraz poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (675 tys. zł); modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki i utworzenie stałej wystawy archeologiczno-historycznej – etap I dokumentacja w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (643 tys. zł); modernizacja Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli (510 tys. zł).

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: