22 września br. gmina Grodzisk Mazowiecki podpisała umowę z wykonawcą na budowę nowego budynku  mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego z lokalami socjalnymi w miejscowości Natolin.

Budynek stanie na działce o nr ew. 75, obręb Natolin. Wykonawcą jest spółka MKL - BUD sp. z o.o. Koszt realizacji inwestycji: 8 435 718,39 zł brutto, Budynek zostanie oddany w terminie 20. miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in:

 • budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego z lokalami socjalnymi,
 • rozbiórkę budynków gospodarczych znajdującego się na działce nr 75 we wsi Natolin gm.  Grodzisk Mazowiecki. Obecnie budynki pełnią funkcję komórek i sanitariatów,
 • zagospodarowanie terenu obejmujące budowę parkingu, utwardzonego placu i ciągów   pieszych oraz pieszo-jezdnych, budowa i wyposażenie placu zabaw, oświetlenie terenu, zieleń,
 • zakup, dostawę i montaż wyposażenia wchodzącego w skład zakresu inwestycji,
 • oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy na czas prowadzenia robót,
 • obsługę geodezyjną, przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmującej także inwentaryzację powykonawczą,
 • przygotowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń, a także przeszkolenie w tym zakresie użytkownika w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
 • wykonanie charakterystyki energetycznej,
 • wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • uporządkowanie terenu budowy oraz terenu w rejonie prowadzonych robót,
 • uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia,
 • zabezpieczenie i dozór zrealizowanego obiektu do czasu przekazania go użytkownikowi.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: