Gmina Grodzisk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie na przebudowę Stawów Walczewskiego w formie dotacji w wysokości do 609 130,14 złotych.

Gmina Grodzisk Mazowiecki otrzymała dofinansowanie na zadanie pn.: ”Przebudowa zbiorników wodnych zwanych „Stawy Walczewskiego” w Grodzisku Mazowieckim” w ramach Programu „Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie zostanie dofinansowane w formie dotacji w wysokości do 609 130,14 złotych.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zlewni rzeki Rokicianki oraz warunków hydrogeologicznych. Przebudowa zbiorników wodnych przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności tego miejsca poprzez wzbogacenie miejscowego krajobrazu, walorów przyrodniczych, rozwoju rekreacji oraz sportu.

Zakres prac obejmuje m.in. pogłębienie zbiornika dolnego (istniejącego), budowę zbiornika górnego – kopanego z podniesieniem terenu przyległego, przebudowę budowli zrzutowej do zbiornika i przebudowę kładki pomiędzy zbiornikami.

Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą umową wynosi 1 821 690,27 złotych.

Planowane zakończenie inwestycji przypada na 30 kwietnia 2017 roku.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: