Dotacje do wymiany kopciuchów

Już po raz drugi, mieszkańcy gminy Jaktorów, mogą otrzymać dotację celową na wymianę starych bezklasowych i nieefektywnych źródeł ciepła, tzw. „kopciuchów”.

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/385/2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2022r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jaktorów na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, dotacje celowe z budżetu gminy Jaktorów udzielane są na dofinansowanie kosztów modernizacji systemu grzewczego poprzez likwidację dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, niespełniającego wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonej dla klas: 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 i zastąpieniu go:

  1. kotłem gazowym;
  2. pompą ciepła;
  3. kotłem na paliwo stałe (pellet) spełniającym normy według obowiązujących obecnie przepisów dotyczących tych kotłów;
  4. kotłem na paliwo stałe (drewno), które w w/w kotle polega gazyfikacji i później następuje faza spalania. Kotły muszą spełniać normy według obecnie obowiązujących przepisów dotyczące tych kotłów. Kotły muszą współpracować i być podłączone do zasobnika (bufora) nośnika CO o pojemności dobranej do mocy kotła lecz nie mniejszej niż 400 litrów by umożliwić mu efektywną współpracę z instalacją CO w danym budynku.

Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 5 000,00zł. Wnioskodawca przy realizacji inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła objętego wnioskiem o dotacje z budżetu Gminy Jaktorów może korzystać z innych bezzwrotnych środków zewnętrznych, np. z Programu „Czyste Powietrze”. Jednakże dotacja udzielona przez Gminę wraz ze środkami bezzwrotnymi otrzymanymi z innych źródeł nie może przekraczać 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

Kosztami kwalifikowanymi objętymi dotacją mogą być:

  1. koszt zakupu nowego źródła ciepła,
  2. koszt zakup osprzętu niezbędnego do montażu źródła ciepła,
  3. koszt montażu i uruchomienia nowego źródła ciepła.

Nabór wniosków trwa od dnia 24 kwietnia 2023r. do dnia 30 sierpnia 2023r.

Wniosek może zostać złożony w formie papierowej w  urzędzie lub pocztą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePuap.

Realizacja zadania polegającego na modernizacji systemu grzewczego, musi zostać zakończona do dnia 30 listopada 2023 roku. W tym terminie mieszkańcy, którym została przyznana dotacja, muszą złożyć wnioski o wypłatę i rozliczenie dotacji.

W 2022 roku Wójt Gminy Jaktorów podpisał 45 umów o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jaktorów na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła, na łączną kwotę 188 742,22zł.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: