Gmina Jaktorów uzyskała blisko 8 milionów złotych dofinansowania na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Łącznie zamontowanych zostanie 286 instalacji w 192 lokalizacjach, a dokładnie 174 instalacje fotowoltaiczne, 26 paneli słonecznych i 86 pomp ciepła.

Instalacje odnawialnych źródeł energii zostaną również zainstalowane na budynkach użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie i Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie, a także u partnerów projektu: Parafii Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie, Parafii p.w. Św. Rodziny w Jaktorowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie. Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii (produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji OZE: 2405,59 MWht/rok, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji OZE: 1265,44 MWhe/rok) oraz ograniczenie niskiej emisji w gminie Jaktorów (o 1249,90 ton równoważnika CO2/rocznie).
Gmina Jaktorów podpisała już także umowę na realizację prac. W najbliższych dniach firma ANTINUS sp. z o.o. przygotuje harmonogram prac oraz rozpocznie inwentaryzację budynków, niezbędną do wykonania projektów technicznych planowanych instalacji.

Dofinansowanie o wartości 7.798.375,85 zł uzyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE) – typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”. Łączna wartość projektu wynosi 10.007.843,80 zł.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: