Artykuł dotyczący paneli fotowoltaicznych, oraz zaangażowania w projekt MPWiK Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka Janiny Moławy, wzbudził u Czytelników ogromne zainteresowanie. Na Państwa prośbę uzupełniamy artykuł o linki do materiałów źródłowych, na które powoływaliśmy się w artykule, zdjęcia kilkunastu domów prosumentów oraz przykład zanonimizowanej umowy.

Gdy otrzymaliśmy pierwsze informacje od naszych Czytelników, dotyczące wycinki drzew przy bramie posesji Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka Janiny Moławy, nie spodziewaliśmy się skali problemu. Poznaliśmy wiele niejasnych okoliczności otrzymania przez niektórych mieszkańców Milanówka propozycji instalacji fotowoltaicznej po bardzo okazyjnej cenie w ramach projektu MPWiK.

Wszystko zaczęło się od telefonów mieszkańców Milanówka, którzy nie mogli zrozumieć, dlaczego po zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych na dachu domu Przewodniczącej Rady Miasta, wycinane są na ulicy drzewa, które mogły przesłaniać tę instalację. Mieszkańcy informowali również o instalacji paneli nawet na niezamieszkanym budynku przy ul. Podgórnej. To sprawiło, że zainteresowaliśmy się wnioskiem, złożonym jeszcze w 2016 r. przez MPWiK na dofinansowanie infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Niepokój mieszkańców był uzasadniony. O przygotowywanym przez MPWiK naborze prawie nikt nie wiedział. Co ciekawe, wiedziała o nim jednak opozycyjna radna ubiegłej kadencji – Janina Moława oraz osoby związanych różnymi relacjami z ówczesnymi władzami MPWiK. Zapytaliśmy więc obecną Przewodniczącą Rady, jedyną osobę publiczną, o której zaangażowaniu w projekt wiemy, skąd się o nim dowiedziała. – Zaproponowano mi przystąpienie do projektu na tydzień przed ostatecznym terminem jego zamknięcia” – odpowiedziała Janina Moława. Niestety, nasze pytanie, kto złożył ową propozycję pozostało bez odpowiedzi.

O projekcie nie wiedział prawie nikt w mieście. MPWiK rozpoczął poszukiwania prosumentów (mieszkańców zainteresowanych instalacją baterii słonecznych) 10 sierpnia 2016 r., z terminem zgłaszania zainteresowanych do dnia 31 sierpnia 2016 r. w WAKACJE. Niestety, nie było o tym żadnej wzmianki na stronie milanowek.pl, czy w mediach, a jedynie informacja na stronie internetowej MPWiK w zakładce OGŁOSZENIA. Nie dziwi więc oburzenie mieszkańców, którym nie dano możliwości startu w projekcie. „Jest Pani radną, osobą publiczną i członkiem lokalnego establishmentu. Nie widzi Pani nic niestosownego w tym, że weszła Pani w posiadanie dotowanej z kasy miejskiej instalacji, co do której każdy z mieszkańców powinien mieć równy dostęp (w tym oczywiście i Pani jako mieszkanka)?” – pyta w mediach społecznościowych jeden z mieszkańców.

Pani Janina Moława, problemu jednak w takim działaniu nie widzi. Na nasze pytanie dotyczące działań podjętych w związku z brakiem informacji o naborze, w którym startowała, stwierdziła: „Nie widzę i nie widziałam potrzeby nadzorowania działań MPWiK. Ewentualny nadzór nad Spółką sprawuje Burmistrz. Gdzie tu działanie na szkodę Spółki, jeśli tylko dzięki prosumentom MPWiK dostało dofinansowanie.

Nasuwa się kilka pytań. Kto w tajemnicy poinformował radną Janinę Moławę o szansie „załapania się” na listę beneficjentów składanego wniosku? Dlaczego radna, która tak często manifestuje swoją odpowiedzialność za racjonalne wykorzystanie pieniędzy publicznych, przed „załapaniem się” na listę beneficjentów projektu nie zatroszczyła się np. o zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej przez milanowskie szkoły i przedszkole, a może również przez inne budynki użyteczności publicznej? Tu odpowiedzi udzieliła sama Przewodnicząca Rady Janina Moława podczas lutowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Uważa bowiem, że pieniądze Unii Europejskiej nie są pieniędzmi publicznymi. Choć w 2019 r. podpisała z MPWiK umowę, dalej nie wie, na jakich zasadach stała się beneficjentem?

Wokół beneficjentów tego milanowskiego projektu rodzi się jeszcze więcej pytań. Złożony przez MPWiK wniosek obejmował 2 zadania: I - instalacja baterii fotowoltaicznych w SUW Kościuszki oraz na budynkach prywatnych, w tym: 2 adresy w Piastowie, 5 w gminie Grodzisk Maz., 1 w gminie Brwinów (Żółwin) oraz II zadanie  – budowa central ciepła w SUW Kościuszki i SUW Długa. Pełną listę adresów prosumentów znajdą Państwo na str. 33 i 34 SIWZ na realizację projektu. Czy instalacje te, o średniej wartości ponad 25 000 zł, nie powinny trafić do mieszkańców Milanówka, zwłaszcza że musieli oni zapłacić za nie jedynie 20% ich wartości? Co ważne, po upływie okresu trwałości projektu, MPWiK sprzeda panele prosumentowi za wartość wpłaconej wcześniej 20% zaliczki.

Zapytaliśmy panią Przewodniczącą o koszty, jakie poniosła w związku z instalacją paneli na jej dachu. Radna, dbająca o pełną jawność funduszy publicznych, stwierdziła: – Wiąże mnie umowa z MPWiK i nie zostałam przez Spółkę upoważniona do podawania tych danych. Mogę jednak Pana poinformować, że na okres 5 lat oddałam swój dach Spółce i po upływie 5 lat i panele i dach staną się moją własnością (oczywiście po zapłaceniu jeszcze dodatkowo podatku). Ciekawe, czy Radna wykaże wartość paneli w oświadczeniu majątkowym, które co roku ma obowiązek składać.

Wiele osób pyta, jak to jest, że projekt realizowany jest dopiero teraz. Wniosek MPWiK był zweryfikowany pozytywnie 24 lipca 2017 r., po procedurze odwoławczej. Znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania dopiero 27 lutego 2019 r. Odpowiadając na nasze pytanie, obecny Prezes MPWiK Piotr Ambroziak potwierdził, że wszystkie instalacje prosumentów zostały zrealizowane z minimalnie wyższą mocą.

To nie koniec tematu. Projekt czekają wkrótce kontrole. Mam nadzieję, że odpowiedzą na wiele nurtujących nas i czytelników pytań. Będziemy o tym informować.

Pozostaje jeszcze kwestia drzew. Otóż, jak zaznaczyła sama Przewodnicząca Janina Moława, w rok po zakończeniu zbierania wniosków przez MPWiK rozpoczęła starania o skontrolowanie stanu drzew przy ul. Krakowskiej. Z informacji, jakie posiadamy, na całej, liczącej kilkadziesiąt drzew ulicy, wycięte zostały ostatnio 2 chore drzewa, które zapewne zupełnym przypadkiem mogły przesłaniać panele na dachu Przewodniczącej Rady Miasta.

Linki do dokumentów, na które powoływaliśmy się w artykule:

  1. Ogłoszenie o konkursie w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego, wraz z regulaminem https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych/ (ukazało się 29.04.2016 r).
  2. Ogłoszenie o poszukiwaniu prosumentów (mieszkańców zainteresowanych instalacją baterii słonecznych) - pojawiło się na stronie internetowej MPWiK w zakładce OGŁOSZENIA dopiero 10 sierpnia 2016r, z terminem zgłaszania się zainteresowanych do dnia 31 sierpnia 2016 (WAKACJE)  http://mpwik-milanowek.pl/news 
  3. Pełna lista adresów prosumentów str. 33 i 34 SIWZ przygotowanego do przetargu, ogłoszonego w dniu 17.07.2019,  z terminem zgłaszania ofert 1.08. http://mpwik-milanowek.pl/app/webroot/files/ckeditor/2AS2019/SIWZ_Fotowoltaika_i_Pompy.pdf
  4. Wpis byłego Prezesa MPWiK Sebastiana Budziszewskiego na FB MPWiK.  https://www.facebook.com/kranowkazmilanowka. „Beneficjentem środków unijnych było MPWiK a nie prosumenci. Każdy prosument płaci sam za siebie a nie MPWiK".
  5. Zanonimizowany wzór umowy z beneficjentem.

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Dostała panele, wycięli jej drzewa


To może Cię zainteresować: