7 grudnia 2022 r. władze gminy Żabia Wola zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację obiektów na terenie Gmina Żabia Wola”.

W ramach projektu w dwóch budynkach – Gminnym Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Żabia Wola prace obejmujące m.in. ocieplenie obiektów i  przebudowę systemów grzewczych. W budynkach zastosowane zostaną też odnawialne źródła energii.

Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej i zniwelowanie strat energii pierwotnej.

Całkowita wartość projektu  to 4 135 083,00 zł brutto, z czego 2 652 400,00 zł stanowi dotacja UE. Termin realizacji robót budowlanych jest zaplanowany do 30 września 2023 r.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: