Dzięki środkom unijnym zrealizowane zostaną kolejne inwestycje w naszej okolicy. 15 kwietnia br. umowy z beneficjentami podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc. W spotkaniu uczestniczyli także wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński, przewodnicząca sejmikowej komisji rozwoju gospodarczego, infrastruktury i przeciwdziałania bezrobociu Anna Brzezińska oraz przewodniczący komisji polityki społecznej i prorodzinnej Piotr Kandyba.

Efektywniejsza energetycznie siedziba Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim

Siedziba Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckiego przejdzie termomodernizację. Dzięki funduszom europejskim możliwa będzie kontynuacja dotychczasowych prac remontowych prowadzonych przez władze powiatu. W budynku mieści się również Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Inspektorat Budowlany. Inwestycja obejmie ocieplenie ścian i stropodachu budynku. Zaplanowano również montaż instalacji fotowoltaicznych. Przyczyni się to do zwiększenia efektywności energetycznej budynku i ograniczenia strat ciepła. W efekcie możliwe będzie zmniejszenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim
Beneficjent: Powiat Grodzisk
Całkowita wartość projektu: 1 075 042,51 zł
Kwota dofinansowania: 234 624,73 zł

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Płochocinie i Ożarowie Mazowieckim

W ramach inwestycji budynki szkół w Płochocinie i Ożarowie Mazowieckim przejdą kompleksową termomodernizację. W Szkole Podstawowej w Płochocinie zostaną ocieplone ściany zewnętrzne nadziemne oraz przy gruncie, stropodach w części dydaktycznej A, B i C oraz dach w części sportowej. Modernizacji zostaną poddane: system grzewczy w części sportowej budynku i kotłowni w części dydaktycznej. Wykonana zostanie także kotłownia w części sportowej. Zmodernizowane będzie również oświetlenie. Budynek zyska nowa instalację fotowoltaiczną.

W budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowie Mazowieckim ocieplony zostanie stropodach, wymienione okna, luxfery i drzwi wewnętrzne. Zmodernizowany zostanie system ciepłej wody użytkowej, kotłownia i oświetlenie. Wymieniona będzie także instalacja centralnego ogrzewani, a w budynku zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Dzięki termomodernizacji budynków dwóch szkół zapotrzebowanie na energię zmniejszy się w nich o 46,95 proc. Będą to znaczne oszczędności dla gminy.

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II
Beneficjent: Gmina Ożarów Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 6 149 320,00 zł
Kwota dofinansowania: 3 999 557,72 zł
Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

Remont ulicy Głównej w Ruścu

W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia o szerokości 6 metrów oraz zjazdy na drogi poprzeczne i posesje. Powstanie także kanalizacja deszczowa oraz ułożone będą nowe kable energetyczne w pasie drogowym. Dzięki projektowi poprawie ulegnie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego ponieważ oddzielony zostanie ruch pieszo-rowerowy. Samorząd Mazowsza przeznaczył aż 4 mln zł na remont tej drogi w ramach instrumentu zadań ważny dla równomiernego rozwoju.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: