17 listopada Wójt Gminy Nadarzyn, Dariusz Zwoliński podpisał umowę na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Walendowie wraz z budową kolektora tłocznego do Ruśca”. Zadanie to zrealizuje firma IBF Sławomir Dymowski.

Koszt inwestycji to ponad 14,5 mln złotych, z czego gmina otrzymała 5 mln zł dofinansowania w ramach „Polskiego Ładu”. W ramach prac przede wszystkim wykonany zostanie nowy reaktor biologiczny wraz z sito-piaskownikiem i komorą rozdziału ścieków. Wybudowane zostaną też nowe kolektory dla ścieków surowych, jak i oczyszczonych.

Realizacja umożliwi usprawnienie i poprawi ekologiczną jakość gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Stworzy także techniczną możliwość budowy sieci kanalizacyjnej i odprowadzenia ścieków z miejscowości Rusiec do zmodernizowanej oczyszczalni w Walendowie. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca 2023 r.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: