Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej z dofinansowaniem. Spośród 232 wniosków złożonych w trybie konkursowym na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dofinansowanie otrzymały jedynie 64 projekty, przy czym dwa z gmin naszego powiatu - Milanówka i Podkowy Leśnej.

Gmina Podkowa Leśna ubiegała się o środki na termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej: Urzędu Miasta, biblioteki, dwóch budynków komunalnych (mieszkalnych) „Hel” na ul. J. Pawła II 29 i na ul. Jaworowej 13. Projekt otrzymał 48,5 pkt i znalazł się na 6 miejscu listy rankingowej. Miasto Podkowa Leśna otrzyma dofinansowanie w wysokości 460 600,63 zł, a łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1 366 230,49 zł.

Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.  Zakres prac objętych inwestycją obejmie m.in.: ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych; przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologiczne);  montaż paneli fotowoltaicznych; wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej.

Gmina Milanówek złożyła wniosek na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18A w Milanówku”. Projekt otrzymał 43 pkt i uplasował się na 36 pozycji z przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 529 897,30 zł, stanowiącą 53,26% całkowitej wartości projektu.

Zakres rzeczowy projektu obejmie prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu ścian i stropodachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji C.W.U. i CO, montażu kotła gazowego kondensacyjnego i odnawialnych źródeł energii oraz pracach wykończeniowych. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz redukcję zanieczyszczeń do atmosfery.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: