Podczas ostatniej sesji rady gminy przyjęte zostały w Nadarzynie programy wsparcia „małej retencji” i wymiany „kopciuchów” na kotły niskoemisyjne. Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy?

Zdając sobie sprawę z coraz większych problemów z dostępem do wody bieżącej, gmina Nadarzyn będzie dofinansowywać rozwiązania, których celem jest zatrzymywanie i ponowne wykorzystanie deszczówki. Pozwoli to na zwiększenie retencji oraz odciążenie sieci wodociągowej w gorące dni. Zgodnie z uchwałą na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – dotacja stanowić będzie 50 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3000 zł na jedną nieruchomość. Listę kosztów kwalifikowanych wszyscy zainteresowani mogą znaleźć na stronie gminy.

Drugą ważną uchwałą jest ta dotycząca dotacji do wymiany starych kotłów. Dzięki temu programowi mieszkańcy mogą otrzymać do 60% kosztów realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 zł na jedną nieruchomość. Głównym warunkiem jest tu jednak wykorzystanie fabrycznie nowych urządzeń niskoemisyjnych.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: