W poprzednim numerze opisywaliśmy plany jaktorowskiego samorządu dotyczące rozbudowy sieci wodociągowych. W bieżącym roku na terenie gminy mają powstać 33 nowe odcinki sieci o długości 11 km. Będzie to dawało łącznie ponad 180 km sieci wodociągowych w gminie Jaktorów. Ale plany inwestycyjne dotyczą nie tylko możliwości podłączania się nowych gospodarstw domowych.

Wójt Gminy Jaktorów Maciej Śliwerski planuje przeznaczyć w latach 2021-2022 łącznie około 7 mln zł na inwestycje pozwalające poprawić jakość wody oraz dostępność do niej mieszkańcom gminy. Są to bardzo ważne inwestycje, ponieważ z dostępnością wody (nawet tej z sieci wodociągowych)  mamy co roku coraz większe problemy.

Pierwszą i najważniejszą inwestycją jest całkowita przebudowa stacji uzdatniania wody w Kozerach Nowych. W tym miejscu woda pobierana jest z głębokości 220 m, czyli jest wodą oligoceńską i jest bardzo wysokiej jakości. Jednak zanim zostanie wpuszczona do sieci musi jeszcze zostać całkowicie oczyszczona i uzdatniona. W ramach inwestycji planowane jest m. in. zastąpienie dotychczasowych filtrów urządzeniami najnowszej generacji, ponadto wyposażenie stacji w system do ozonowania, co w połączeniu z pozostałymi rozwiązaniami sprawi, że z kranów mieszkańców gminy popłynie niemal woda mineralna.

Poza Kozerami Nowymi gmina Jaktorów posiada jeszcze stację uzdatniania wody w miejscowości Bieganów. Tam również przygotowywane są zmiany, a konkretnie planowana jest budowa dodatkowego zbiornika na wodę czystą o pojemności 150 m3. Dzięki temu zabiegowi możliwe będzie utrzymanie stałego ciśnienia w sieci nawet w dniach, gdy pobór wody jest bardzo wysoki.

Są także inwestycje w ramach infrastruktury wodociągowej, które na ternie gminy już trwają. Pierwszą z nich jest połączenie sieci po północnej części Gminy Jaktorów z siecią grodziskich wodociągów. Pozwoli to na pobieranie wody z Grodziska Mazowieckiego, gdyby był problem z dostępnością w lokalnych stacjach, a także jest niezbędna, aby móc przeprowadzić przebudowę stacji w Kozerach Nowych. Wartą zwrócenia uwagi jest również budowa przejścia dla linii wodociągowej pod Centralną Magistralą Kolejową w Bieganowie. Dzięki temu możliwe będzie zasilenie gospodarstw domowych Bieganowa po wschodniej stronie CMK-i, a także późniejsza rozbudowa sieci dalej w kierunku Bud Michałowskich.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: