Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21 w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro. Powodem jego ustanowienia był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Słodka woda niestety przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Naszą planetę pokrywa w ok. 70% woda, ale zaledwie 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. W ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem. Woda jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna w zadawalającej ilości dla wszystkich konsumentów. Zawsze należy podejmować wszelkie dostępne środki i starania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakość wody. Ochrona źródeł wody oraz zabezpieczenie systemu zaopatrzenia w wodę przed zanieczyszczeniem stanowi podstawową linię ochrony jakości wody.

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prowadzi systematyczną kontrolę sprawności funkcjonowania urządzeń i dba o jak najlepszą wydajność produkcyjną i najwyższą jakość wody, a świadome i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych jest zadaniem dla nas wszystkich. Ograniczanie zużycia wody w niektórych obszarach pozwoli na lepsze gospodarowanie jej zasobami, przez co kolejne pokolenia ludzi będą miały zagwarantowany bezpieczny dostęp do czystej wody. Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wypełniając zadania, związane z głównym profilem swojej działalności, uwzględnia również aspekty społeczne. Systematycznie w ramach różnych akcji edukacyjnych lub konkursów tematycznych jest podnoszona świadomość ekologiczna Mieszkańców Gminy Milanówek w zakresie ochrony zasobów wodnych oraz zwiększenia poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Zasoby wodne nie są nieograniczone, a aby skutecznie chronić zasoby wodne ważne jest odpowiedzialne gospodarowanie tym surowcem i konieczne jest wyrobienie pozytywnych nawyków w codziennym działaniu na rzecz ochrony wód oraz środowiska naturalnego. Z okazji Światowego Dnia Wody również i w tym roku został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci z Gminy Milanówek.


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Zabawa w wodzie".

Gratulujemy i od dnia jutrzejszego zapraszamy po odbiór nagród we wt.-piąt. w godz. 8:00-16:00 oraz pon. w godz. 8:00-18:00 w siedzibie Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Spacerowa 4
 
Zwycięzcy:
Barbara Goławska
Emilia Wojsław
Wojciech Pelc
Ida Valitalo
Weronika Pelc
Maja Milewska
Aleksandra Uljanicka
Nela Zdunek
Marika Kupiec
Pola Dobrowolska
Helena Kujawa
Pola Zdunek
Antonina Kujawa
Lena Mironiuk
Liliana Łuniewska
Paweł Pilich
Hanna Błachowicz
Helena Błachowicz

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: