Hasłem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody jest propagowanie ochrony wód podziemnych. Chodząc po stabilnym gruncie, rzadko zdajemy sobie sprawę, że pod powierzchnią ziemi znajdują się kanały i zbiorniki wód podziemnych.

Wody podziemne znajdują się w skalnych występach wodonośnych, które ukształtowały się na nieprzepuszczalnym podłożu. Są one niezwykle ważnym źródłem zasilania rzek i jezior w okresach, w których nie występują opady. Wpływają również pozytywnie na warunki życia roślinności łąkowej i bagiennej. Wody podziemne są również znane ze swoich właściwości zdrowotnych i leczniczych. Jak podaje Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIB – PIG), zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w Polsce wynoszą 33,7 mln mᶾ na dobę. 70% wody przeznaczonej do spożycia pochodzi właśnie z ich ujęć. W miarę nasilania się zmian klimatu wody gruntowe będą stawały się coraz bardziej krytyczne. Musimy współpracować, aby w zrównoważony sposób zarządzać tym cennym zasobem. Najważniejszym celem w zakresie ochrony wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, poprawa ich jakości przez podejmowanie odpowiednich działań naprawczych, a także zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Misją Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest edukacja ekologiczna, a zwłaszcza najmłodszych obywateli.

Edukacja dzieci pod tym kątem jest niezwykle ważna w uświadomieniu potrzeby i konieczności ochrony środowiska. Uwrażliwianie ich od samego początku na potrzeby środowiska, bogacenie ich wiedzy o zależnościach zachodzących w środowisku, wskazywanie piękna i różnorodności przyrody uzmysławia małym obywatelom jak wiele zależy od człowieka - od nich samych. W tegorocznej edycji obchodów Światowego Dnia Wody dzieci z milanowskich szkół wzięły udział w konkursie plastycznym. Kolorowe rysunki stały się małymi dziełami sztuki, które zostały nagrodzone kilkoma rzeczowymi niespodziankami.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Światowy Dzień Wody 22.03.2022 r.
Wody podziemne - uczynić widzialnym niewidoczne.


To może Cię zainteresować: